2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

31 dec 2015

Vandaag is gisteren gemaakt, en vandaag zal de morgen maken.

30 dec 2015

Ieder weet het…
Heden is slechts een moment…
Het moment voor heden is toekomst...
Het moment na heden is geschiedenis….
Heden is niet meer dan slechts een moment....
Het komt en gaat sneller dan iets anders in het leven.....
Het leven is tenslotte ook niet meer dan slechts maar een moment.
Ieder weet het…

29 dec 2015

Je leeft alsof het niets is, maar het is ook niets.
Alzoekende, vind men een hoop shit.

28 dec 2015

Dat wat is geweest en er niet meer is, is meer dan dat er nu is.
Als het antwoord je niet bevalt is misschien het antwoord niet verkeerd, maar de vraag.
Ik heb soms flauwe ideeën alhoewel ik dan geen flauw idee heb waar de flauwe ideeën vandaan komen.

27 dec 2015

Er is veel meer dan meer kan zijn.
Er is meer dan veel en nog veel meer dan dat.

26 dec 2015

Heb begrip voor het onbegrip.

25 dec 2015

Het meest nutteloze geeft het nuttige weer.

24 dec 2015

Het geheim van dichten is de woorden niet begrijpen.

23 dec 2015

Aan een dichter heb je niks, .... wat een compliment.
Morgen zien we wel wat vandaag was.
Vergeet niet dat jij degene bent die de rekening betaalt voor iemands goede raad aan jou.

22 dec 2015

Zij die zeggen dat ze een levenskunstenaar zijn, hebben meestal de kunst van het leven nog niet gezien.
Hoe kunnen we nu weten, dat wat we nu nog niet weten, en wat we morgen alweer zijn vergeten.
Het maakt niet uit of het glas nu half vol is, of half leeg. Je bent op de helft en de bodem komt in zicht.

21 dec 2015

Wie ben ik, dat ik ?
Er valt over alles iets te vertellen, maar zelden over iets alles.
Lichtpuntje in het donker, had beter een donker puntje in het licht kunnen zijn.

20 dec 2015

Er zijn drie werelden in ons leven, de wereld van onze dromen, de wereld die we niet willen en de wereld waarin we leven.
We denken, althans dat denken we, en zelfs dat denken we niet.

19 dec 2015

Een preek bij de zondagsdienst heb ik (je) niet nodig, want ik (je) weet het beter dan gepreekt kan worden.
Welke tijd is gekomen als onze tijd is gekomen ?

18 dec 2015

Al wordt je honderd, één wordt je nooit meer.
Machteloos sta je tegen je machteloosheid.
Je bezittingen zijn enkel iets waard als ze je plezier geven.

17 dec 2015

Meestal kun je niks anders zeggen dan dat wat je zegt.
Als de woorden niet zeggen wat ze zouden moeten zeggen, dan zegt dat genoeg.
Het doet pijn, enkel wanneer het pijn doet.

16 dec 2015

Geef je dromen een toekomst.
Als je niet wint, wil nog niet zeggen dat je verliest.
Er is geen vakantie voor het leven of van het leven.

15 dec 2015

Al wat we hebben is wat we nu hebben.

Bij een afscheid heb je een keuze tussen. "Tot ziens" of "Vaarwel".
Bij één afscheid heb je geen keuze tussen. "Tot ziens" of "Vaarwel"
Als het afscheid daar is rest enkel afscheid te nemen.

14 dec 2015

God schiep de mens naar zijn evenbeeld, dus God is ook niet veel ?
Als er niks meer overblijft is dat wat er overblijft.
Niemand die leeft gelooft dat hij ooit zal sterven.

13 dec 2015

Waar ik nu ben weet ik over een paar jaar.
Ik weet graag ook de alternatieven voor de alternatieven.

12 dec 2015

Afwezigheid is een sterke aanwezigheid.
Momenten van bezinning duren helaas niet meer dan een moment van bezinning.

11 dec 2015

Je begrijpt het moeilijke als het eenvoudig is geworden. En het eenvoudige als het moeilijk is.
De moeilijkste pil om te slikken is die bittere pil van trots.
Remember there is always someone, who is better than you.

10 dec 2015

De waarheid is enkel de waarheid.
Trouwen is vertrouwen, niet alleen in het trouwen maar ook in het vertrouwen.
Ben niet bang voor de dood, de dood is ook niet bang voor jou.

9 dec 2015

Wie ben ik zonder ik.
Het heeft geen nut je leeftijd te weten behalve wanneer je gestorven bent. De nabestaanden weten dan hoe lang geleefd hebt.
Dat vele mij niet begrijpen komt enkel omdat vele mij niet begrijpen. Onbegrijpelijk.

8 dec 2015

Is het moment daar, is het reeds voorbij.
De wereld staat niet stil al staat jouw wereld stil.
De gemakkelijkste zondebok is tegenwoordig de computer.

7 dec 2015

We weten veel dingen niet, omdat we die niet willen weten.
Het is niet belangrijk dat je voorwaarts beweegt, het is enkel belangrijk dat je beweegt.
Van de miljarden mensen zijn er maar een paar mens.

6 dec 2015

Zij die vandaag sterven hoeven dat morgen niet meer te doen.
Leven, niet meer dan onvoorziene gebeurtenissen.

5 dec 2015

Het leven is een toneelstuk, en als bij elk toneelstuk, op het eind valt altijd het doek. Hopelijk krijg je de kans om te buigen voor je publiek.
Blijf lachen, ook al is het om te huilen.

4 dec 2015

Stilte geeft niet de rust,
maar de rust heeft wel de stilte....
en daarmee de stille rust.......
in alle stilte.....
rust.

3 dec 2015

Wat vandaag nieuw is, is morgen oud.
Zonder het onbelangrijke is het belangrijke niet belangrijk.

Zonder de onbelangrijke zijn de belangrijke niet belangrijk.

2 dec 2015

Wat er allemaal te vinden is in het niets.
Wij sterven nooit eerder dan wanneer wij sterven.
Eenzaamheid is een individuele aangelegenheid.

1 dec 2015

Het zijn niet alleen de katten die kattenkwaad uithalen.
Hoe het verder gaat, in elk geval.
Wat er ook gebeurt, HET gaat verder.

30 nov 2015

In het voorbijgaan ga je voorbij aan dat wat je voorbij gaat.
Wat ik inmiddels niet wil weten is meer dan dat ik nu wel weet.
Maak geen zorgen over morgen, wie weet is er geen morgen.

29 nov 2015

Verliefdheid is dwaasheid.
Vergeet niet in het leven soms een dwaas te zijn.

28 nov 2015

Van alle bezoekers in het leven is de dood de minst gewenste.
Tijd; Fataal voor alles.

27 nov 2015

Een kant
voorkant
achterkant
rechterkant
linkerkant
bovenkant
onderkant
zijkant
scheve kant 
schuine kant
En tenslotte op zijn kant.
Maar bekijk het altijd van de goede kant.

26 nov 2015

Dood is een stuk van het leven en we zijn er als de dood voor.
Beoordeel je oordeel, voor je (ver)oordeelt. En beoordeel het ook na het oordelen.
Rijk zijn is geen garantie voor geluk, maar arm zijn is dat ook niet.

25 nov 2015

Probeer van het verleden enkel het goede en mooie bij je te houden. Laat de rest in het verleden.
Pas op bij oordelen dat je niet snel veroordeeld.
Nooit moeilijk doen als het gemakkelijk kan.

24 nov 2015

Love is the most crazy game on this earth.
And to play it well you must be a fool.
Lief hebben, niet omdat, maar vooral, ondanks.
Leef niet om te werken maar werk om te leven, maar wat te doen als je werk je leven is………

23 nov 2015

Als je nooit berouw wil hebben over die zonde die je niet aandurfde, dan kan je enkel een zondaaar worden.
Enkel dat wat je mist, mis je.
Een klein beetje geluk moet je op zijn minst hebben om iets in het leven te bereiken.

22 nov 2015

Ik weet veel, maar ik weet veel meer niet.
Het woord “Dood”is een geraamte dat iedereen met zijn eigen geloof en levensopvatting kan aankleden.

21 nov 2015

Het verleden is als een schaduw, ongrijpbaar maar achtervolgt je altijd.
Het leven is niet meer dan een wandelpad naar de dood.

20 nov 2015

Je hoeft niet gek te zijn om in deze wereld te leven, maar het zou het leven er wel makkelijker op maken als je het bent.

Ik ben recentelijk te weten gekomen dat ik al lang eigenlijk niks weet.
Hoelang duurt de eeuwigheid ?

19 nov 2015

Het lot van elk dier is de dood, en om aan dat lot te ontkomen, creëerde  de mens met zijn fantasie een god die hem het eeuwige leven zou geven.
Het kleinste spoor dat je achter laat in het leven, bewijst dat je geleefd hebt.
Het bewijs dat de waarheid in het midden ligt, is dat iedereen erom heen draait.

18 nov 2015

Helaas zijn er wetten nodig.
Op alles is een uitzondering. Ook op de uitzondering.
Sterf en je ontsnapt de toekomst.

17 nov 2015

Some planning their life, others just live their life.

(Sommige plannen hun leven, anderen leven gewoon hun leven.)
De winst maakt veel zaken niet meer te betalen.
Het probleem van luchtkastelen is dat ze zo moeilijk te bereiken zijn.
Het pad ernaar toe is namelijk ook van lucht.

16 nov 2015

Ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zoek in het leven, maar dat is niet erg, want ik heb veel meer gevonden wat ik niet zocht.
Het mooie aan geen flauw idee hebben waar het over ging is dat je geen flauw idee hebt waarover het ging.
Ook de belangrijkste momenten, waren slechts momenten…..

15 nov 2015

We weten bijna meteen dat we van iemand houden,
dus waarom denken we dat we van iemand houden ?
Intussen gaat het leven verder. En zo gaat men door (met) het leven.

14 nov 2015

Is mijn dood van mij ?
Men zal weten wie ik ben totdat de krassen in steen vervaagd zijn.

13 nov 2015

Een optimist is een pessimist met goede zin.
Veel mensen zoeken het aan de andere kant van de wereld wat ze in hun eigen tuin kunnen vinden.
Neem mij zoals ik ben, dat doe ik ook.

12 nov 2015

Plotseling,
ineens,
onverwachts,

uit het niets,

niets.

11 nov 2015

Het onmogelijke heeft een mogelijkheid, maar het mogelijke is niet meer onmogelijk.
Er is zoveel van het verleden dat je wilt vergeten, inclusief dat vergeten.
Kennis is niet gestoeld op wijsheid, maar wijsheid dikwijls wel op kennis.

10 nov 2015

Het is het toeval dat het toeval bepaalt, en dat bepaalt een leven.
Wanneer het voorbij is, beseffen we pas wat voorbij is.
Ik wou dat ik dom was, maar ja daar ben ik te dom voor.

9 nov 2015

Na al dat leven, komt al die dood.
We weten het allen, wat we allen weten.
Niet mis te verstaan, is duidelijke taal.

8 nov 2015

Zij die niet weten dat ze niets weten , weten dus ook niet dat ze niet weten.
Er komen andere tijden, dat kan niet anders, want de tijd gaat voorbij.

7 nov 2015

Eenzaamheid, is dat je het bent, maar vooral ook, dat je het voelt.
Ben erachter gekomen toen ik de andere richting nam, dat er niks mis was met de richting die ik voorheen ging.

6 nov 2015

Het is niet het sterven dat beangstigend is, wel het feit dat je sterfelijk bent.
Het verleden drukt de stempel op het heden, en het heden op de toekomst, en die wordt vanzelf verleden.
De ochtend stond, en de avond valt, en daartussen de godganse dag.

5 nov 2015

De natuur is voor 99.9% volmaakt. De enige fout die het heeft gemaakt is de mens.
De mens weet een ding zeker van zijn toekomst, en dat is dat hij ooit zal sterven.
De dood krijgen we niet voor niks, want dat kost ons het leven.

4 nov 2015

Als het niet duidelijk is wat we bedoelen...
dat we elkaars woorden niet begrijpen…
we de zinnen van elkander niet verstaan…..
of is het dat we niet dezelfde taal spreken…

Tooi dan de glimlach op je gelaat,
men zal u begrijpen, waar ter wereld ook…..

3 nov 2015

De dialoog van het leven, verschrikkelijk (mooi).
Dat wat ik niet weet zal wel datgene zijn wat ik (niet) zou moeten weten.
Dat ik al gek ben is het enigste dat mij ervan weerhoudt om gek te worden.

2 nov 2015

Als je denkt dat je gek bent en je weet dat je dat denkt, dan ben je nog niet zo gek.
Voor alles het juiste moment, vraag is wanneer dat juiste moment er is.
Geluk, sommige hebben het.

1 nov 2015

Dat wat ik ooit heb gedaan, is soms slechts een nachtmerrie in een droom.
Zij die mij voor gingen zal ik nooit kunnen passeren.

31 okt 2015

Ben je daar, daar waar je bent.
Waar je bent daar ben je daar.
Daar waar je bent ben je daar.
Je bent daar daar waar je bent.

30 okt 2015

Tijd en aandacht heeft de mens altijd te weinig.
Soms lijkt een seconde  een eeuwigheid en een eeuwigheid een seconde.
Laten we hopen dat iedereen dood was toen ie dood was, want we hebben ze allemaal begraven.

29 okt 2015

Voor wat ik voel zijn meestal geen woorden.
Het gaat altijd verder, behalve als altijd, er niet is.
Om het niet te weten, moet je dat wel weten.

28 okt 2015

Wanneer ik het onmogelijke mogelijk wil maken zal ik ontdekken dat  veel van het mogelijke al onmogelijk is.
Bemerk de momenten van je leven die je moet beleven.
Waar komt dat verplicht te leven vandaan ?

27 okt 2015

Leven is dat de toekomst kleiner wordt.
Het leven is gewoon afwachten, want de dood komt vanzelf.
Ik vergat te vergeten, ik weet dit, omdat ik vergat te vegeten.

26 okt 2015

Er is een plaats
waar je nu niet naar toe kunt gaan,
maar om daar te komen,
is te blijven waar je nu bent.

25 okt 2015

Alle paden in het leven lopen morsdood.
De twee grootste mysteries in het leven, zijn de dood, en het leven.

24 okt 2015

De volgende seconde brengt zowel dood als leven.
We gaan dood, de vraag is enkel wanneer.

23 okt 2015

Wat wij geloven en wat wij weten over de dood,
samen met wat wij denken te weten van de dood,
en we denken te geloven over de dood,
dat is de mysterie van de dood.

22 okt 2015

Ik wil met alle geweld, geweldloos zijn.
De mens kan de waarheid niet onder ogen zien, dat overleeft hij niet.
Ook al heb ik niet veel tijd meer, ik heb voor sommige zaken  tijd zat.

21 okt 2015

Geheimen zijn duister, vandaar de duistere geheimen.
Er is zo ontzettend veel te weten, en helaas zo weinig dat we weten.
Er zijn van die momenten dan zijn we (toch nog)  net een mens.

20 okt 2015

Ik ben zoals ik ben en wat ik ook verander, ik ben (blijf)  zoals ik ben.
Alleen officieel krankzinnige hebben schaduwen die officieel echt zijn.
Ik verlies mijzelf in het pogen mijzelf te vinden.

19 okt 2015

Mooi was toen, toen mooi nog mooi was.
Wetende dat je sterft, beantwoord de vraag wanneer je sterft.
We roepen zo hard dat we het niet mogen vergeten,
en ondertussen zijn we het al vergeten.

18 okt 2015

Ook al heeft het leven je gehard, laat je hart zacht zijn.
Niks is er meer totdat het er niet meer is.

17 okt 2015

Velen kennen mij doch weinigen kennen mij.
Ik ben meer verleerd dan ik ooit heb geleerd.

16 okt 2015

De woorden die we zochten, zijn niet die, die we vonden.
Het is de verbetering die we nastreven, maar de verslechtering realiseren.
De woorden die we zochten, hebben we de meeste nooit gevonden.

15 okt 2015

Al bij de jeugd is de ouderdom aanwezig…….
Door het leven in het heden, denken we niet zo aan morgen.
Wanneer je eindelijk met het leven leert te leven is het afgelopen.

14 okt 2015

Ik schrijf wat ik schrijf
vraag niet wat ik schrijf
maar lees wat ik schrijf
want dat is wat ik schrijf.

13 okt 2015

En zoals vele…  Zie je dat je een bent van vele.
Dat ik niet veel was, wil niet zeggen dat ik niet veel ben.
Wanneer je ergens van een hoogte van 500 meter afspringt, dan zijn de eerst 499 meter fantastisch, het is enkel de laatste meter en daarna dat dan klote is.

12 okt 2015

Je hebt jaren nodig om te weten wat je nu weet,
en dan kom je erachter wat je nu weet……
Ga snel door (met) het leven, voor je het weet is het voorbij.
Wanneer mijn naam in steen is gegraveerd, ben ik verleden tijd.

11 okt 2015

Ik heb mij met en door het leven gemodderd, met mijn dood ben ik dat niet van plan.
Zaken gaan zoals ze gaan en als dat niet is dan zijn ze achteraf gezien toch gegaan zoals ze zijn gegaan.

10 okt 2015

Het uiteindelijke weet je pas wanneer je bij het einde eindelijk uit bent.
Zolang we het idee hebben dat er nog een morgen voor ons is zal het wel goed gaan met ons.

9 okt 2015

Solist is meestal een mooi woord  voor egoïst.
Wetgeving is de manier van een minderheid om hun zin door te drijven bij de meerderheid.
Meestal zit het tegen, maar goed ook, anders viel het niet zo op wanneer het mee zit.

8 okt 2015

Je kan niet ontkennen zonder te erkennen.
Ook al heb ik het voor de duizendste keer het gedaan, ik ben er nog steeds niet aan gewend.
We ontkennen niet wat we bekennen.

7 okt 2015

Treuzel niet in het leven, het is voorbij voor je het weet.
Tederheid is een handeling, een kus, een liefkozing, een gebaar enz. maar vooral is teder zijn een ervaring in een moment.
De waarheid over mij neem ik mee in het graf en zwijgen als het graf zal ik.

6 okt 2015

Gelijk hebben is een,
gelijk krijgen is twee,
en gelijk hebben, en krijgen, ….
krijg je niet.

5 okt 2015

Zowel het leven als de dood moet je op voorbereid zijn.
Een Nederlander is geen neerlandicus.
Vele lijken op elkaar, de overeenkomst is echter enkel maar het lijken.

4 okt 2015

Gemakshalve noemen we het onverklaarbare, God.
Velen denken dat (wat) vele denken.

3 okt 2015

Maar goed dat we van veel dingen geen weet hebben, zouden we er wel weet van hebben, zouden we er geen weet van willen hebben.
Zo gauw iets commercieel wordt, wordt het duur(der). Minstens iemand moet er aan verdienen(zakken vullen).

2 okt 2015

Enkel de realiteit is de realiteit.
Je kan enkel er niet meer zijn na het zijn.
Als de stap in het licht juist is , dan is die ook in het duister juist.

1 okt 2015

Iedereen helpt graag met niets doen.
Hou het simpel en het is simpel, zo simpel is het.
Donker is enkel maar afwezigheid van licht.

30 sep 2015

Heb enkel spijt van spijt.
In een dorp wordt minder geroddeld dan in een stad, want iedereen in het dorp weet het al meteen, voor je het weet……
Een reden hoeft geen excuus te zijn.

29 sep 2015

Iedereen heeft wel wat te vertellen, maar niets wordt meer gehoord.
Tijd leert het je, en als je het geleerd hebt, dan is er geen tijd meer.
Naar nergens kunnen we niet, daarom de hemel.

28 sep 2015

Niet alle keuzes zijn keuzes…..
Omdat we denken dat  5 voor 12 is, zien we niet dat het slechts 1 voor 12 is.
Kan het slot er iets aan doen dat de sleutel gebroken is ?

27 sep 2015

Aan de jeugd is eigenlijk niks verloren, zij verliezen toch haar/hun jeugd.
Bij gebrek aan praktijk is er de theorie.

26 sep 2015

Politici, veertien van in een dozijn.
Iets verweten worden is dikwijls niet zo erg, het is het verwijt dat de krassen zet op je ziel.

25 sep 2015

De jaren tellen niet, enkel de mensen tellen de jaren.
En waar het om draait is dat de wereld draait.....
Wat rest uiteindelijk van het leven zijn de herinneringen aan dat leven.

24 sep 2015

Maar weinig levensverhalen zijn bestsellers…..
Om zomaar iets te doen, doet men zomaar iets.
We zien zoveel verschrikkelijks en lelijk, terwijl er zoveel moois te zien is.

23 sep 2015

Zelfs de meest belangrijke personen van en op de wereld,
zijn slechts een figurant in mijn leven……
Wat ik zag, heb ik niet altijd gezien.
Geen antwoorden hebben is soms het antwoord.

22 sep 2015

Intens voelen is tegelijkertijd  voelen met het hart en het hoofd.
Inmiddels weet ik beter en weet ik inmiddels dat ik niks beter weet.
Wat je zoal leert bij het ouder worden, is vooral ook leren ouder te worden.

21 sep 2015

Hierna komt hierna.
De Dood rijdt soms op een wit paard………………………..
Als een ander het kan dan kan ik (je) het ook,
en als een ander het niet kan, kan ik (je) het mischien wel.

20 sep 2015

Dat we oud zijn, wil enkel maar zeggen dat we niet meer jong zijn maar nog niet dat we oud wezen.
Het is gegaan zoals het is gegaan, want het is gegaan zoals het is gegaan.

19 sep 2015

Het overkomt mij dat wat mij overkomt.
Denken is een, doen is iets anders, en denkend doen een zeldzaamheid.

18 sep 2015

Het gebeurt meer niet dan dat het wel gebeurt. 
Zie mijn gelaat en je ziet mijn leven.
We hebben veel woorden voor het verleden en de toekomst.
Slechts weinig woorden voor het nu.

17 sep 2015

Kan men over tederheid, liefde, haat of welk andere werkelijkheid nadenken zonder zelf deze werkelijkheden in bepaalde mate aan den lijve ondervonden te hebben ?
Hij die zoekt, en weet dat het er is, zal blijven zoeken,
ook al weet hij dat hij het misschien nooit zal vinden.
Sta even stil bij de zin van het bestaan, meer tijd is er niet.

16 sep 2015

De koning denkt dat hij uniek is omdat we maar een koning hebben,
maar miljoenen Nederlanders hebben hem, dus tot zover het unieke.
Maar goed dat er maar een ik is.
Soms ben ik best goed, al is het maar goed gek.
Men verliest de hoop totdat die weer terug gevonden wordt.

15 sep 2015

Het woord "Soms" staat meestal gelijk aan "Dikwijls".
Zelfs het oneerlijke is niet eerlijk verdeeld.
Ik ben ook een buitenlander, in het buitenland.

14 sep 2015

Het is in het moment van het moment, dat je hart wordt geraakt door, dat wat je hart raakt.
Zeg nooit, nooit, voor je het weet is het nooit meer.
Hoe verberg je een berg ?

13 sep 2015

Je kan enkel nu van het nu genieten.
De tijd zal uitwijzen wat de tijd zal brengen.

12 sep 2015

Al levende leert men te leven. .......
Gebaande paden zijn meestal voor andere, volg je eigen pad.

11 sep 2015

Wat verdwenen is kan niet meer verdwijnen.
We delen veel, al is het van niets…..
Sommige dingen kan je niet verklaren, andere zijn gewoon onverklaarbaar.

10 sep 2015

We staan in dit leven alle in de rij,
en daarmee gelijkwaardig aan elkander
maar de een vooraan,
en de ander ver achteraan, …………………
tot zover onze gelijkheid, in dit leven.

9 sep 2015

Niet elke crisis in de midlife, kan als midlifecrisis te boek gaan.
Een toekomst is er, de vraag is of jij daar deel van uit maakt.
Kansen die er niet zijn kunnen nooit gemiste kansen zijn.

8 sep 2015

Hoe mooi geluid de stilte is.
Je wilt een kus, maar je krijgt een zoen.
Ergens moet het zijn dat ergens……..

7 sep 2015

Onze gelijkheid bestaat dikwijls door onze ongelijkheid.
De dag van gisteren vergeet je vandaag, zodat je hem morgen ook vergeten bent.

6 sep 2015

Dat we het niet slecht hebben, is iets anders dan het goed hebben.
Het verleden zal er niet door veranderen…. Wat de toekomst ook brenge mag…

5 sep 2015

Ongeloof is mijn geloof.
Als de eeuwigheid een seconde duurt, is die eeuwigheid in een seconde voorbij.

4 sep 2015

Zij, die wij vergeten zijn, zijn wij vergeten.
Ik heb rondgewandeld in dit leven en ben soms hard wegegelopen.

3 sep 2015

Als het leven geen zin heeft verdoen de filosofen veel van hun tijd.
Er zijn weinige die iedereen begrijpen en er zijn weinige die de weinige begrijpen.

2 sep 2015

Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen... En door de kiezelstenen gaan ze plat op de bek.
Ik hoef mijn vrienden geen vrienden te noemen, ze zijn gewoon mij vrienden.

1 sep 2015

Het is maar welke mening je hebt, en ook daar zullen de meningen over verschillen.
Morgen is ook voor morgen, morgen.

31 aug 2015

We laten sporen na, zodat die, die komen, weten dat we er ooit waren.
In eeuwigheid …. Totdat.

30 aug 2015

Ik schrijf, maar ben geen schrijver, ik vertel en ben daardoor wel een verteller.
Het enige wat ik moet is ooit sterven.

29 aug 2015

Sterven zonder spijt kan je niet want van het sterven krijg je (geen) spijt.
Zijn er statistieken over statistici ?

28 aug 2015

Als je het hebt verloren, wat kan je dan nog verliezen.
Wat zich allemaal in de toekomst bevind zal het meeste voor mij in de toekomst blijven.

27 aug 2015

Ik ben veranderd, dat wat ik ben veranderd.
Omdat ik van mij hou, hou ik ook van ik.

26 aug 2015

Uitgezonderd wat niet goed komt, komt alles goed.
Kleinkunst is de K van Kunst.

25 aug 2015

Een God is de beste zondebok, en we vergeven hem alles. 
Dat wat vergeten is, was het schijnbaar niet waard om herinnert te worden.
Het probleem van ouwe lullen is niet dat ze soms denken dat ze nog jong zijn, het is dat ze niet meer jong zijn.

24 aug 2015

Zonder het te zien heb ik blijkbaar veel gezien.
We doen wat we niet willen, en wat we niet willen doen, doen we ook.
Veel gegeven antwoorden zijn niet de antwoorden die gegeven moesten worden.

23 aug 2015

Je kunt enkel je leven leven.
Gelijk met gelijke is pas gelijk.

22 aug 2015

Het gaat er niet om wat jullie van mij vinden, het gaat erom wat ik vind.
Je weet meer dan je denkt, …. maar dat denk je.

21 aug 2015

Wat zijn de kansen een vierkante planeet te ontdekken ? …. dat zou pas sensationeel zijn.
Je leven is niet meer dan jouw moment in space.
Droom in je dromen.

20 aug 2015

Is er verschil tussen ik en mij. ?
Ik ben hardcore hartcore.
Wat ik vandaag weet over morgen, weet ik morgen of het zal zijn.

19 aug 2015

Ik ben slechts ook een die weet
dat die soms denkt dat hij het weet
maar het ook weer niet weet
maar dat dan soms wel weer weet
zodat ik dan toch nog wat weet.

18 aug 2015

Het is mooi als je levenspad een liefdespad is.
Als ik het niet overleef, is er niks aan de hand, overleven doe ik het toch niet.
Wat wij niet zoeken, vinden wij, maar wat wij dan vinden is niet wat wij zoeken, en soms niet willen vinden.

17 aug 2015

Je gelooft, maar je weet het niet zeker.
Het gaat de verkeerde kant op als het niet de goeie kant op gaat.
Muggenzifters hebben bijna altijd gelijk, maar neemt niet weg, het blijven toch muggenzifters.

16 aug 2015

Het ergste wat je kan overkomen is dat je het niet overleeft.
Ontken de dood, dan ontken je het leven.

15 aug 2015

Genade vindt je enkel in de hel.
Als liefde slechts een woord is, is het geen liefde.

14 aug 2015

Ze zeggen dat de mens van de aap afstamt, godzijdank is het niet andersom. 
Noch voor de mens, noch voor de aap een vooruitgang.
Grootsheid valt meestal om een kleinigheid.
Je bent enkel klein in je gedachten.

13 aug 2015

Het probleem van morgen zal zijn dat iedereen vandaag heeft geleefd en niet aan morgen heeft gedacht......
Wanneer een knot wol die in de war zit, eenmaal ontwart is, is het maar een simpele hele lange draad.
When you lose reality, fantasy becomes a nightmare. 

(Wanneer je de werkelijkheid verliest, je fantasie wordt een nachtmerrie.)

12 aug 2015

Rijkdom van de rijke families is zelden door eigen arbeid verworven, maar verkregen door en dankzij de arbeid van anderen……
Ongetwijfeld zullen zij er anders over denken……
Het is maar goed dat de apen ons niet na-apen. 
En het is jammer dat wij de apen niet na-apen.
Het leven overwint de dood, totdat de dood wint.

11 aug 2015

Mensen die de taalfout zien hebben dikwijls niet gelezen wat er staat.
Verhalen vertellen zichzelf.
Dat de waarheid wordt ontkent is ook een waarheid.

10 aug 2015

Logisch gevolg van het sneller, dat het (niet) vlugger gaat.
Wij zijn aanwezig in je afwezigheid….
Zonder vooruit te gaan kan je soms ook vooruit gaan.

9 aug 2015

Vroeg of laat gaat de streep vanzelf over in een uitroepteken. _!
Ik ben vooral goed in wat ik niet goed doe.

8 aug 2015

En zijn veel meer slachtoffers van de mens dan de mens.
Enkel dat wat vergeten is, is vergeten.

7 aug 2015

Een gebroken ledemaat stelt niks voor, wacht maar op een gebroken hart.
Verliefd zijn is een tijdelijke vluchtige aangelegenheid die met de wind wegwaait, en met een beetje geluk is het een keer windstil.
Een half woord is tegenwoordig genoeg om het verkeerd te begrijpen.

6 aug 2015

Het zij de vrienden die de vriendschap maakt.
Het beste gesprek is dat van de zwijgenden.

5 aug 2015

Een van de mooiste plekken op de wereld is "Thuis".
Als we eens wisten wat er allemaal in stilte wordt en is .....
we zouden er nog stiller van worden ....
Stille woorden klinken (soms) het luidst.

4 aug 2015

In dit leven is enkel ademhalen essentieel, de rest….zo eenvoudig is het…
We zijn allen diamanten, de vraag is hoe we worden geslepen door het leven.....

3 aug 2015

Je kan zien in het pikkedonker, maar wat zie je dan …… 
Dat ik het soms donker inzie, kan komen dat ik dan in het donker zit en de lamp niet aan heb.
Stilte is duidelijke taal.

2 aug 2015

Je kan niemand de schuld geven voor de regen ....... of voor de zon.
Vergeet niet dat je veel vergeten bent.

1 aug 2015

Zij die het met weinig woorden weten te zeggen, zeggen veel.
De echte belangrijke dingen die je niet met geld kunt kopen, die heb je gewoon.

31 jul 2015

De schoenendoos van het leven
men vindt er van alles in terug
ook dat wat had kunnen zijn,
maar niet was en ooit gebeurde
sommige geven je een traan
andere krullen de hoeken van de mond
en het mooiste van alles is
het behoord allemaal toe aan jou
die schoenendoos van het leven.

30 jul 2015

De beloftes voor morgen, eindigen morgen.
De echo mag eindeloos zijn, de schreeuw niet……
En een echo vertelt niks …
Men hoort beter geen echo, als men enkel maar de echo wil horen, en niet de schreeuw in de echo…….

29 jul 2015

De roep om……. gaat dikwijls verloren in de echo….
Een echo is een naprater.
Je frustraties liggen zelden bij een ander.

28 jul 2015

Zij die pesten hebben het meeste onbegrip als zij worden gepest.
Ben echt benieuwd wat er na de mensheid komt. Ik hoop geen mensen.
Er is altijd iets mogelijk …. Al is het maar het onmogelijke.

27 jul 2015

Zie de enkelingen tussen de velen want de velen bestaan uit die enkelingen.
Bij sommige verhalen ken je het verhaal.
Het waarom is een vraag die je soms liever vermijdt.

26 jul 2015

Er is een simpele reden waarom ik niet gek kan worden, ik ben het al.
Ontkenning komt na erkenning.

25 jul 2015

Veel wijsheid is het verwoorden van ervaringen.
In de fluisteringen van de wind verdwijnt vroeg of laat alles. Zelfs het gefluister van de wind.

24 jul 2015

De bladeren ristelsen
De wind woeit
De zee ruist
De vlieg zoemt
De donder dreunt
De zweep knalt
Het touw zwiept
De trap kraakt
De kip kakkelt en de haan kraait,
en ik ………. ik zwijg.

23 jul 2015

De antwoorden op de vragen zijn soms de vragen.
"Ik ben gek en vindt dat te gek", zei de gek
Probeer je elleboog te kussen. Het onmogelijke proberen is dus niet zo moeilijk.

22 jul 2015

Tijd is een tijdelijke vriend.
Met Sex is het als met het weer, het kan flink tekeer gaan, maar er zijn meer droge periodes dan natte.
De meerderheid is dat waarvan de meeste mens geen deel van willen uitmaken, en toch uitmaken.

21 jul 2015

Ik was oud, totdat ik me jong voelde…….
Hoe ouder je wordt hoe meer je vergeet, niet omdat je vergeetachtiger wordt maar je hebt gewoon meer om te vergeten.
Een geweten is zeer belemmerend.

20 jul 2015

Zelfs in het ongelijk hebben mannen ongelijk, 
Althans dat beweren de vrouwen,
En ook totdat dat ongelijk, in het ongelijk bewezen is,
Althans menen dat de vrouwen,
Hebben mannen ongelijk, zelfs in het ongelijk.
En hier zullen de mannen ook wel weer,
Volgens de vrouwen, de mannen ongelijk in hebben,
Want mannen hebben nu eenmaal ongelijk, zelfs in het ongelijk.

19 jul 2015

Morgen is, voordat je het weet, gisteren geworden.

(Tommorow is, before you know, gone to yesterday .)
De verhalen van het leven, zijn de levensverhalen.

 (The stories of life are the lifestories.)

18 jul 2015

Er wordt een hoop onzin geschreven, gezegd en verteld, maar niet zoveel als er onzin wordt getwitterd.
Het is de kleine oorzaak wat het grote veroorzaakt.

17 jul 2015


Er zijn er die kunnen niet anders
want zouden zij anders kunnen
dan zouden zij het niet anders kunnen
daarom kunnen zij niet anders.

16 jul 2015

Tegen beter weten in, is weten tegen beter weten in.
Zonder alternatief is er weinig keus.
God is alles, dat wat een mens niet begrijpt.

15 jul 2015

Voor sommige is het grootste probleem dat het geen probleem is.
Het vallen is het gemakkelijkst deel ..... maar ik ben altijd blij als ik weer stuiter .....
Wat vandaag niet is gebeurd kan altijd nog morgen gebeuren.

14 jul 2015

Sommige dingen moeten moeilijk gemaakt worden want als ze makkelijk zijn, zijn ze te moeilijk.
Sommige antwoorden zeggen meer dan dat het antwoord is.
Hoe blunders kunnen groeien uit kleine foutjes.

13 jul 2015

Niets houdt niets tegen.
Waar ik ben geëindigd in het leven, was dat maar het begin geweest.
Het feestje is dikwijls de kater niet waard en de kater dikwijls het feestje niet.

12 jul 2015

Met het balans verkrijgt men het evenwicht.
Evenwicht wil niet zeggen in balans.

11 jul 2015

De waarheid in het midden is zelden het middelpunt.
Niks verleidelijker dan de verleiding.

10 jul 2015

Zij die gaan komen nooit terug zoals ze zijn gegaan.
Geluk is in die seconde die altijd te snel voorbij is.
Het verschil maakt (dikwijls) het verschil.

9 jul 2015

Het betrekkelijke aan het betrekkelijke is dat ook dat betrekkelijk is.
Zoals het is geweest, zo was het.
Als ik geweten had wat ik geweten zou moeten hebben, dan had ik het geweten wat ik zou moeten hebben geweten.

8 jul 2015

Voor ik het wist,
wist ik het,
en toen ik het wist
wilde ik dat ik het niet wist …..

7 jul 2015

Je leeft het leven niet anders dan dat je het leeft.
Ik heb geen haast met de dood, maar laat het sterven op zich snel zijn.
Als je een hartinfarct hebt gehad, zijn deadlines gevaarlijk.

6 jul 2015

Volgens de anderen behoor ook ik tot die anderen.
Wat je wilt vinden zal je vinden en wat je niet wilt vinden, zal jou wel weten te vinden.
Ontrouw wordt enkel tegengehouden door één persoon.

5 jul 2015

Als er na de dood niets is dan is de dood dus niets.
I don't know where I am going, but I am going.

4 jul 2015

In de liefde is het mogelijke onmogelijk en het onmogelijke mogelijk.
Het probleem is meestal niet het probleem.

3 jul 2015

Je hebt voor- en tegenstanders, en dan nog de zwijgende meerderheid.
Na het genieten, komt het nagenieten.
Niet vergeten dat wat je vergeten bent. 

2 jul 2015

We zullen meer moeten loslaten dan wat we ooit kunnen vasthouden.
God is er wanneer de realiteit niet realistisch is.
Soms denk ik wat andere voor mij al gedacht hebben.

1 jul 2015

Sterfelijk komt voor onsterfelijkheid.
Gisteren is inmiddels een eeuwigheid geleden.
Oorverdovend is het als je de stilte hoort.

30 jun 2015

Je stond er niet bij stil, maar het leven stond niet stil.
Mijn nalatenschap is alles dat wat ik nalaat, en dat is alles wat ik nalaat.
IJzersterk roest ook.

29 jun 2015

Het onvergetelijke kan je niet vergeten.
Het zijn de ervaringen die bepalen hoe we het ervaren.
Ik vertel meer in wat ik niet vertel.

28 jun 2015

Stel dat er geen leven
is na het leven,
en geen dood
in de dood, 
of een dood na het leven
een leven in de dood.
geen leven....
geen dood...
maar iets anders …….
iets anders….
stel dat het anders is…..
is het dan anders….
wat is dat anders..
dat anders….
anders...................

27 jun 2015

We hebben een verleden als een toekomst in ons, al is het maar het toekomstig verleden.
In "vertellen", zit het woord "tellen".
En voor je het vergeet vertel je, je met tellen en het vertellen.

26 jun 2015

De mens maakt onderdeel uit van de natuur, de natuur niet van de mens.
"Het mag geen naam hebben !" Wil niet zeggen dat het geen naam heeft.
Helaas beleef je, je dromen, dikwijls in je dromen.....

25 jun 2015

In de onwetendheid ligt de onschuld….
Ik ben alles wetende in het niet weten.
Je bent pas verbaasd als je verbaasd bent over je verbazing...

24 jun 2015

Bij de dood, is er geen sprake van leven……
Zolang er leven is, is de dood niet afwezig.
Beheers je gedachtes en je bent baas in eigen geest.

23 jun 2015

Gewoon ff nu
en straks
is straks
maar nu is ff nu.

22 jun 2015

Voor de Big bang was er niet "niets" maar er was "alles".
Je ontkomt niet aan het onontkoombare.