2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

30 sep 2014

Alles wat verschijnt, vroeg of laat verdwijnt.
Ik denk te weinig bij mijzelf dat ik aan mijzelf moet denken.
Jij denkt te weinig bij jezelf dat je aan jezelf moet denken.
Het dagelijkse leven is dagelijks terug te vinden in het dagelijkse leven.

29 sep 2014

De tijd is dat wat snel voorbij is. (gegaan)
In wijsheid vindt men wijsheid.
Leven is even leven.

28 sep 2014

Heel even was even.
Was heel even, even.
Even was heel even.

27 sep 2014

Wanneer ik sterf is dat de dag dat ik sterven zal.
In mijn leven kan ik het onsterfelijke nastreven, ik zal dit echter pas na mijn dood bereiken.

26 sep 2014

Het onvermijdelijke komt onvermijdelijk.
De winterzon straalt voor de winterling.
Niet wanneer ik sterf houd ik op te leven, maar wanneer ik dood ben.

25 sep 2014

Je kan enkel met de woorden "Ik hou van jou" zeggen "Ik hou van jou".
Als het zeer doet, grote kans dat het de waarheid is.
Onontkoombaar zijn die zaken van het (nood)lot.

24 sep 2014

Een goede eenmaal voorkomt een tweede maal.
We ontvluchten al dat wat we kunnen ontvluchten, zelfs onszelf.
Religie, bij gebrek aan beter.

23 sep 2014

Totdat het weten, ......... weet niemand iets.
In militaire traditie herdenkt men de militaire blunders.
Soms hoort een dove het meest.

22 sep 2014

Zwijgen is dikwijls geen antwoord hebben.
Belangrijk is niets, dus niets is belangrijk.
Financiële armoede is dikwijls niet meer dan een kwestie van geldgebrek.

21 sep 2014

Hoe zal die laatste herinnering zijn ? Herinner je je die dan nog ?
Rouwen om berouw heeft weinig zin.

20 sep 2014

De liefde van een vrouw is soms gebaseerd op angst om verlaten te worden.
Om weg te gaan van, is het moeilijkste als je ergens naar toe wilt gaan.

19 sep 2014

Mannen zijn meestal kleine jongens in grote harnassen.
En ergens in die harnassen zijn heel kleine hartjes.
Ongeloof is ook geloof.
Geld is niet belangrijk, wel dat wat je ermee kan kopen.

18 sep 2014

Niet elke zwerver heeft een baard.
En na de eerste keer gezegd, c.q. geschreven, is het daarna altijd een citaat.
Soms zijn dingen al verdwenen voordat ze er waren.

17 sep 2014

Enkel egoïsten leven hun eigen leven,
alle andere zijn er niet egoïstisch genoeg voor.
De meeste hoop is meestal te vinden in de puinhopen.
Soms heb je er geen flauw idee van, waar je geen flauw idee van hebt.

16 sep 2014

Ervaringen zijn de souvenirs van de levensreis.
Alles wat seks is, is seks. Alles wat sex is, is SEX.
Zoek je magie, kijk om je heen.

15 sep 2014

Ik
Ik die zocht
in de regen
en bij de zon
in de hoeken
en ook in de gaten
langs de wegen
en in de lucht
ik die zocht in het heelal
en aan de andere kant van de wereld
zelf in de binnenkant van de buitenkant
ik die zocht in alles en niets, overal en nergens, waar en daar
ik die zocht naar alles en niets
ik die zocht......
ik die nog steeds zoek.

14 sep 2014

In mijn dood zal ik onsterfelijk zijn, gestorven ben ik namelijk al.
Eens zal ik een herinnering zijn, tot zolang ik herinnerd wordt.

13 sep 2014

Soms is ook maar een ogenblik in het moment.
Je hebt de spelers en de toeschouwers waarvoor de spelers spelen.
Ook al denken de spelers dat ze het belangrijkste zijn,
de toeschouwers die aanschouwen en beschouwen.

12 sep 2014

We praten met elkaar, maar verstaan doe we elkaar niet,
laat staan dat we elkaar begrijpen.
Vroeg of laat regelt tijd op de een of andere manier, alle aardse zaken.
Als we zouden stoppen bij iedere idioterie van de mensheid,
dan zouden we duizenden schreden terug moeten doen.

11 sep 2014

Omdat ik van veel zaken niets snap, snap ik van veel zaken niets.
Het laatste wat een ouder wil, is dat zijn kind wees is.
Religie heeft geloof nodig maar geloof heeft geen religie nodig.

10 sep 2014

Tussen wel en niet meer, is slechts een ogenblik.
De toekomst is niet meer dan een verzameling opties voor de toekomst.
Als de woorden niet met een pen te beschrijven zijn, probeer het dan met krijt.

9 sep 2014

We zijn bang voor het onbekende,
het onbekende dat ons onbekend is
dus vanwaar de angst voor dat onbekende

ook dat is ons onbekend.

8 sep 2014

Zoals  het voor het gebroken was, word het nooit meer.
Je ziet het niet, je hoort het niet, je weet het niet, het echte leed.
Lijden doe je alleen en in alle stilte.
Schrijven kan iedereen, maar niet iedereen kan schrijven.

7 sep 2014

The good, the bad and the ugly,
all in one,
me.
Er is een hoop niets.

6 sep 2014

Zonder de wellust van de man geniet de vrouw niet van de liefde.
Wetenschap is dikwijls enkel maar weten wat op het schap staat.

5 sep 2014

Begin alvast vandaag met de dag van morgen.
Een aforisme geciteerd is niet meer dan een aforisme geciteerd.
Iedereen praat over me, tegen me, met me,
maar luisteren naar me doet niemand.

4 sep 2014

Het leven is als een mop, op het eind komt de clou. En als je hem dan niet snapt…..
Pas dan,…. dan pas.
Leef het leven als een rock en roll nummer, de ballade is van de dood.

3 sep 2014

Ik heb mijn leven verslingerd aan duizend dingen,
idiote invallen en gigantische gedachten
geniale ingevingen en briljante miskleunen,
grootse belevingen in de kleine daden
van vurige vrouwen en vooral die stille liefdes,.....
het onverklaarbare gepoogd te verklaren
om uiteindelijk tot de conclusie te komen
dat het niet te verklaren was,
en ook nooit niet te verklaren is....
waar ik van dat alles altijd op een afstand was
ik die er altijd achter aan liep, een stap te laat
aan dat wat ik ooit zocht en nooit gevonden heb
en nu soms nog afvraag waar ik het gelaten heb
de duizend dingen waar ik mijn leven aan heb verslingerd.

2 sep 2014

Religie is geen goddelijke maar menselijke aangelegenheid.
Er zijn veel dingen waar ik me voor schaam,
enkelen die ik echt berouw,
maar weinig waarvan ik spijt heb.
Er zijn zaken waar ik spijt van heb,
maar gelukkig zijn er meer waar ik geen spijt van heb.

1 sep 2014

Religie is van oorsprong een menselijke aangelegenheid maar is niet menselijk gebleven.
Iedereen heeft wel een mening, al is het maar over deze mening.
Een weduwe overleeft het, en een weduwnaar heeft het overleeft.

Pagina's