2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

30 sep 2015

Heb enkel spijt van spijt.
In een dorp wordt minder geroddeld dan in een stad, want iedereen in het dorp weet het al meteen, voor je het weet……
Een reden hoeft geen excuus te zijn.

29 sep 2015

Iedereen heeft wel wat te vertellen, maar niets wordt meer gehoord.
Tijd leert het je, en als je het geleerd hebt, dan is er geen tijd meer.
Naar nergens kunnen we niet, daarom de hemel.

28 sep 2015

Niet alle keuzes zijn keuzes…..
Omdat we denken dat  5 voor 12 is, zien we niet dat het slechts 1 voor 12 is.
Kan het slot er iets aan doen dat de sleutel gebroken is ?

27 sep 2015

Aan de jeugd is eigenlijk niks verloren, zij verliezen toch haar/hun jeugd.
Bij gebrek aan praktijk is er de theorie.

26 sep 2015

Politici, veertien van in een dozijn.
Iets verweten worden is dikwijls niet zo erg, het is het verwijt dat de krassen zet op je ziel.

25 sep 2015

De jaren tellen niet, enkel de mensen tellen de jaren.
En waar het om draait is dat de wereld draait.....
Wat rest uiteindelijk van het leven zijn de herinneringen aan dat leven.

24 sep 2015

Maar weinig levensverhalen zijn bestsellers…..
Om zomaar iets te doen, doet men zomaar iets.
We zien zoveel verschrikkelijks en lelijk, terwijl er zoveel moois te zien is.

23 sep 2015

Zelfs de meest belangrijke personen van en op de wereld,
zijn slechts een figurant in mijn leven……
Wat ik zag, heb ik niet altijd gezien.
Geen antwoorden hebben is soms het antwoord.

22 sep 2015

Intens voelen is tegelijkertijd  voelen met het hart en het hoofd.
Inmiddels weet ik beter en weet ik inmiddels dat ik niks beter weet.
Wat je zoal leert bij het ouder worden, is vooral ook leren ouder te worden.

21 sep 2015

Hierna komt hierna.
De Dood rijdt soms op een wit paard………………………..
Als een ander het kan dan kan ik (je) het ook,
en als een ander het niet kan, kan ik (je) het mischien wel.

20 sep 2015

Dat we oud zijn, wil enkel maar zeggen dat we niet meer jong zijn maar nog niet dat we oud wezen.
Het is gegaan zoals het is gegaan, want het is gegaan zoals het is gegaan.

19 sep 2015

Het overkomt mij dat wat mij overkomt.
Denken is een, doen is iets anders, en denkend doen een zeldzaamheid.

18 sep 2015

Het gebeurt meer niet dan dat het wel gebeurt. 
Zie mijn gelaat en je ziet mijn leven.
We hebben veel woorden voor het verleden en de toekomst.
Slechts weinig woorden voor het nu.

17 sep 2015

Kan men over tederheid, liefde, haat of welk andere werkelijkheid nadenken zonder zelf deze werkelijkheden in bepaalde mate aan den lijve ondervonden te hebben ?
Hij die zoekt, en weet dat het er is, zal blijven zoeken,
ook al weet hij dat hij het misschien nooit zal vinden.
Sta even stil bij de zin van het bestaan, meer tijd is er niet.

16 sep 2015

De koning denkt dat hij uniek is omdat we maar een koning hebben,
maar miljoenen Nederlanders hebben hem, dus tot zover het unieke.
Maar goed dat er maar een ik is.
Soms ben ik best goed, al is het maar goed gek.
Men verliest de hoop totdat die weer terug gevonden wordt.

15 sep 2015

Het woord "Soms" staat meestal gelijk aan "Dikwijls".
Zelfs het oneerlijke is niet eerlijk verdeeld.
Ik ben ook een buitenlander, in het buitenland.

14 sep 2015

Het is in het moment van het moment, dat je hart wordt geraakt door, dat wat je hart raakt.
Zeg nooit, nooit, voor je het weet is het nooit meer.
Hoe verberg je een berg ?

13 sep 2015

Je kan enkel nu van het nu genieten.
De tijd zal uitwijzen wat de tijd zal brengen.

12 sep 2015

Al levende leert men te leven. .......
Gebaande paden zijn meestal voor andere, volg je eigen pad.

11 sep 2015

Wat verdwenen is kan niet meer verdwijnen.
We delen veel, al is het van niets…..
Sommige dingen kan je niet verklaren, andere zijn gewoon onverklaarbaar.

10 sep 2015

We staan in dit leven alle in de rij,
en daarmee gelijkwaardig aan elkander
maar de een vooraan,
en de ander ver achteraan, …………………
tot zover onze gelijkheid, in dit leven.

9 sep 2015

Niet elke crisis in de midlife, kan als midlifecrisis te boek gaan.
Een toekomst is er, de vraag is of jij daar deel van uit maakt.
Kansen die er niet zijn kunnen nooit gemiste kansen zijn.

8 sep 2015

Hoe mooi geluid de stilte is.
Je wilt een kus, maar je krijgt een zoen.
Ergens moet het zijn dat ergens……..

7 sep 2015

Onze gelijkheid bestaat dikwijls door onze ongelijkheid.
De dag van gisteren vergeet je vandaag, zodat je hem morgen ook vergeten bent.

6 sep 2015

Dat we het niet slecht hebben, is iets anders dan het goed hebben.
Het verleden zal er niet door veranderen…. Wat de toekomst ook brenge mag…

5 sep 2015

Ongeloof is mijn geloof.
Als de eeuwigheid een seconde duurt, is die eeuwigheid in een seconde voorbij.

4 sep 2015

Zij, die wij vergeten zijn, zijn wij vergeten.
Ik heb rondgewandeld in dit leven en ben soms hard wegegelopen.

3 sep 2015

Als het leven geen zin heeft verdoen de filosofen veel van hun tijd.
Er zijn weinige die iedereen begrijpen en er zijn weinige die de weinige begrijpen.

2 sep 2015

Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen... En door de kiezelstenen gaan ze plat op de bek.
Ik hoef mijn vrienden geen vrienden te noemen, ze zijn gewoon mij vrienden.

1 sep 2015

Het is maar welke mening je hebt, en ook daar zullen de meningen over verschillen.
Morgen is ook voor morgen, morgen.

Pagina's