2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

30 nov 2015

In het voorbijgaan ga je voorbij aan dat wat je voorbij gaat.
Wat ik inmiddels niet wil weten is meer dan dat ik nu wel weet.
Maak geen zorgen over morgen, wie weet is er geen morgen.

29 nov 2015

Verliefdheid is dwaasheid.
Vergeet niet in het leven soms een dwaas te zijn.

28 nov 2015

Van alle bezoekers in het leven is de dood de minst gewenste.
Tijd; Fataal voor alles.

27 nov 2015

Een kant
voorkant
achterkant
rechterkant
linkerkant
bovenkant
onderkant
zijkant
scheve kant 
schuine kant
En tenslotte op zijn kant.
Maar bekijk het altijd van de goede kant.

26 nov 2015

Dood is een stuk van het leven en we zijn er als de dood voor.
Beoordeel je oordeel, voor je (ver)oordeelt. En beoordeel het ook na het oordelen.
Rijk zijn is geen garantie voor geluk, maar arm zijn is dat ook niet.

25 nov 2015

Probeer van het verleden enkel het goede en mooie bij je te houden. Laat de rest in het verleden.
Pas op bij oordelen dat je niet snel veroordeeld.
Nooit moeilijk doen als het gemakkelijk kan.

24 nov 2015

Love is the most crazy game on this earth.
And to play it well you must be a fool.
Lief hebben, niet omdat, maar vooral, ondanks.
Leef niet om te werken maar werk om te leven, maar wat te doen als je werk je leven is………

23 nov 2015

Als je nooit berouw wil hebben over die zonde die je niet aandurfde, dan kan je enkel een zondaaar worden.
Enkel dat wat je mist, mis je.
Een klein beetje geluk moet je op zijn minst hebben om iets in het leven te bereiken.

22 nov 2015

Ik weet veel, maar ik weet veel meer niet.
Het woord “Dood”is een geraamte dat iedereen met zijn eigen geloof en levensopvatting kan aankleden.

21 nov 2015

Het verleden is als een schaduw, ongrijpbaar maar achtervolgt je altijd.
Het leven is niet meer dan een wandelpad naar de dood.

20 nov 2015

Je hoeft niet gek te zijn om in deze wereld te leven, maar het zou het leven er wel makkelijker op maken als je het bent.

Ik ben recentelijk te weten gekomen dat ik al lang eigenlijk niks weet.
Hoelang duurt de eeuwigheid ?

19 nov 2015

Het lot van elk dier is de dood, en om aan dat lot te ontkomen, creëerde  de mens met zijn fantasie een god die hem het eeuwige leven zou geven.
Het kleinste spoor dat je achter laat in het leven, bewijst dat je geleefd hebt.
Het bewijs dat de waarheid in het midden ligt, is dat iedereen erom heen draait.

18 nov 2015

Helaas zijn er wetten nodig.
Op alles is een uitzondering. Ook op de uitzondering.
Sterf en je ontsnapt de toekomst.

17 nov 2015

Some planning their life, others just live their life.

(Sommige plannen hun leven, anderen leven gewoon hun leven.)
De winst maakt veel zaken niet meer te betalen.
Het probleem van luchtkastelen is dat ze zo moeilijk te bereiken zijn.
Het pad ernaar toe is namelijk ook van lucht.

16 nov 2015

Ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zoek in het leven, maar dat is niet erg, want ik heb veel meer gevonden wat ik niet zocht.
Het mooie aan geen flauw idee hebben waar het over ging is dat je geen flauw idee hebt waarover het ging.
Ook de belangrijkste momenten, waren slechts momenten…..

15 nov 2015

We weten bijna meteen dat we van iemand houden,
dus waarom denken we dat we van iemand houden ?
Intussen gaat het leven verder. En zo gaat men door (met) het leven.

14 nov 2015

Is mijn dood van mij ?
Men zal weten wie ik ben totdat de krassen in steen vervaagd zijn.

13 nov 2015

Een optimist is een pessimist met goede zin.
Veel mensen zoeken het aan de andere kant van de wereld wat ze in hun eigen tuin kunnen vinden.
Neem mij zoals ik ben, dat doe ik ook.

12 nov 2015

Plotseling,
ineens,
onverwachts,

uit het niets,

niets.

11 nov 2015

Het onmogelijke heeft een mogelijkheid, maar het mogelijke is niet meer onmogelijk.
Er is zoveel van het verleden dat je wilt vergeten, inclusief dat vergeten.
Kennis is niet gestoeld op wijsheid, maar wijsheid dikwijls wel op kennis.

10 nov 2015

Het is het toeval dat het toeval bepaalt, en dat bepaalt een leven.
Wanneer het voorbij is, beseffen we pas wat voorbij is.
Ik wou dat ik dom was, maar ja daar ben ik te dom voor.

9 nov 2015

Na al dat leven, komt al die dood.
We weten het allen, wat we allen weten.
Niet mis te verstaan, is duidelijke taal.

8 nov 2015

Zij die niet weten dat ze niets weten , weten dus ook niet dat ze niet weten.
Er komen andere tijden, dat kan niet anders, want de tijd gaat voorbij.

7 nov 2015

Eenzaamheid, is dat je het bent, maar vooral ook, dat je het voelt.
Ben erachter gekomen toen ik de andere richting nam, dat er niks mis was met de richting die ik voorheen ging.

6 nov 2015

Het is niet het sterven dat beangstigend is, wel het feit dat je sterfelijk bent.
Het verleden drukt de stempel op het heden, en het heden op de toekomst, en die wordt vanzelf verleden.
De ochtend stond, en de avond valt, en daartussen de godganse dag.

5 nov 2015

De natuur is voor 99.9% volmaakt. De enige fout die het heeft gemaakt is de mens.
De mens weet een ding zeker van zijn toekomst, en dat is dat hij ooit zal sterven.
De dood krijgen we niet voor niks, want dat kost ons het leven.

4 nov 2015

Als het niet duidelijk is wat we bedoelen...
dat we elkaars woorden niet begrijpen…
we de zinnen van elkander niet verstaan…..
of is het dat we niet dezelfde taal spreken…

Tooi dan de glimlach op je gelaat,
men zal u begrijpen, waar ter wereld ook…..

3 nov 2015

De dialoog van het leven, verschrikkelijk (mooi).
Dat wat ik niet weet zal wel datgene zijn wat ik (niet) zou moeten weten.
Dat ik al gek ben is het enigste dat mij ervan weerhoudt om gek te worden.

2 nov 2015

Als je denkt dat je gek bent en je weet dat je dat denkt, dan ben je nog niet zo gek.
Voor alles het juiste moment, vraag is wanneer dat juiste moment er is.
Geluk, sommige hebben het.

1 nov 2015

Dat wat ik ooit heb gedaan, is soms slechts een nachtmerrie in een droom.
Zij die mij voor gingen zal ik nooit kunnen passeren.

Pagina's