2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

30 nov 2014

Ben gelukkig met niets,
vooral ook om niets,
veroorzaakt door niets,
verkregen door niets.
Ben gelukkig met niets.

29 nov 2014

Ben het probleem van het probleem, dan kan je ook het probleem oplossen.
Omdat we Gods daden moeten rechtvaardigen, denken we soms dat we Goddelijk zijn.

28 nov 2014

Bewonder die, die zich verwonderen.
Hoe de dingen moeten zijn, kan je denken, maar de dingen zijn zoals ze zijn.
Wanneer de toekomst bepalend is, is het geen toekomst meer, maar heden.

27 nov 2014

Hoewel iedereen op zoek is naar geluk, lijden de meeste mensen aan een tragisch onbegrip over waar het uit voortkomt.
Praat niet alleen uit ervaring,
zwijg ook eens uit ervaring,
dan heb je ook die ervaring.
Het is enkel maar vandaag omdat het morgen nog niet is.

26 nov 2014

Je moet een baan hebben, waar je beloont wordt, niet om het werk, maar je aanwezigheid.
Als het geluk is weggelegd voor je,
hoef je enkel maar te weten waar het geluk is weggelegd voor je.
Een slecht voorbeeld is ook een voorbeeld.

25 nov 2014

Vergetelheid is de eindhalte voor iedereen.
Ook al is het stom wat ik gezegd heb, meestal heb ik er wel over nagedacht.
Kennis,
zonder de kennis,
hoe deze kennis te gebruiken,
is slechts kennis,
zonder kennis,
deze kennis te gebruiken.

24 nov 2014

In stilte leven is soms als een stilleven.
Ben vooral dat, dat wat je vooral bent.
Aan de regen kan je niks veranderen, aan je humeur daarover wel.

23 nov 2014

Ik ben zoekende naar dat wat ik zoekende ben.
Ik zoek niet omdat ik niet weet wat ik zoek.

22 nov 2014

Weinigen werden vanzelf veel, en vele worden vanzelf weinig.
Goddelijk is menselijk.

21 nov 2014

Beoordelen staat gelijk met veroordelen.
Geloof jezelf en geloof in jezelf.
Als je regelmatig tegen een muur aanloopt,
wordt het tijd dat je er een deur in maakt.

20 nov 2014

Later is soms te laat.
Soms kan je beter niet teveel denken over wat je denkt.
Ouderdom is de afrekening van het leven.

19 nov 2014

Het is jammer dat mensen,
veel hartsaangelegenheden en zielezaken,
verliezen tijdens hun leven,
nog meer jammerlijk,
dat ze niet weten ,
wat ze verloren hebben,
het meest jammerlijke is wel,
dat ze zich er niet bewust van zijn,
dat ze het verloren hebben.

18 nov 2014

De grootste bewondering hebben we voor dat wat we niet mogen en durven.
Je sterft, je herrijst, dat alles in de "Liefde".
Denk nu na wat je nu doet, en een hoop werd nu niet gedaan.

17 nov 2014

De zaken die ons opgelegd zijn, zijn meestal opgelegd door onszelf.
Wat er eigenlijk gezegd wordt vind je tussen de regels.
Bevrijding brengt enkel maar andere beperkingen.

16 nov 2014

Een gebeurtenis wordt vanzelf geschiedenis.
Of een gebeurtenis geschiedenis wordt hangt af van de gebeurtenis en de geschiedenis.

15 nov 2014

Ook lelijke vrouwen/mannen zijn vrouwen/mannen.
Het zijn de kleine dingen van vandaag, die morgen groots blijken te zijn,
of op zijn minst (met een beetje geluk) zullen lijken.

14 nov 2014

Schoonheid, spierballen, brains, zeldzame combinatie.
Als de één seconde een eeuwigheid is, dan zal mijn dood een seconde duren.
Als ik niet te vroeg ben en niet te laat, dan zou ik eens een keer op tijd zijn.

13 nov 2014

Er zijn nog geheimen die nog geheim zijn,
en omdat ze geheim zijn, zijn ze nog steeds geheim..
De geheimen waarvan je niets wist c.q. weet, zijn die geheimen die nog steeds geheim zijn.
Dat wat we zouden moeten vergeten, vergeten we niet,
en dat wat we niet zouden moeten vergeten, vergeten we.

12 nov 2014

Hoe mijn leven is en zal zijn, is o.a. afhankelijk van hoe mijn leven is en zal zijn.
Eer is nog te vinden bij de weinige eerlijke mensen.
Keuze maken is iets anders dan een keuze moeten maken.

11 nov 2014

Daar waar het ongeluk te vinden is vind je ook het geluk.
Al wat bestaat vergaat, maar veel vergaat voordat het bestaat.
In elk spel zijn er verliezers en winnaars, ook in het spel van de liefde.

10 nov 2014

Het verkeerde is het resultaat van het goede verkeerd. Het verkeerde omgekeerd is niet verkeerd.
Het verkeerde is dikwijls het resultaat van het omgekeerde.
Sta onverschillig tegen onverschilligheid.

9 nov 2014

Doodgewoon is ook het doodgewone dood gaan.
Zoals ze zijn , zijn de dingen zoals ze zijn.

8 nov 2014

Het verschil tussen geluk en ongeluk is de denkwijze.
Few became many, many will become few again.
It was a matter of time that those few became many, and it will be a matter of time that many becomes those few again.Weinigen werden vele, vele zullen weer weinig worden.
Het was een kwestie van tijd dat de weinigen velen zijn geworden, en het zal een kwestie van tijd zijn dat die vele weer een paar zullen zijn.

7 nov 2014

Als er geen zin is in dit leven, is dit onzinnige leven het toppunt van onzinnigheid.
Dat wat wij ons niet kunnen voorstellen is onvoorstelbaar tot het voor te stellen is.
Het is maar goed dat wij ons niet kunnen voorstellen dat wat onvoorstelbaar is.

6 nov 2014

Een leugen kan de waarheid bevatten, de waarheid echter nooit een leugen.
Bezit geeft slapeloze nachten, grijs haar en weinig profijt.
Om plannen voor na de dood te maken hoef je niet te geloven dat er leven na de dood is maar wel dat er een dood is.

5 nov 2014

Ik zag een oude man instappen.
Ik dacht  "dat is een oude man".
Hij ging voor mij zitten.
Ik keek in de spiegeling van het raam.
En ik zag twee oude mannen zitten.

4 nov 2014

Het leven kent geen wisselgeld en al zeker geen statiegeld.
Een sterveling sterft. Iets anders is er niet voor hem.
Te laat is net zoiets als verleden tijd, het komt geen tweede keer.

3 nov 2014

Er is altijd wel iets te zeuren, al zeuren we over het zeuren.
Mijn wereld is niet van deze wereld.
De dood is steeds minder een onbekende in het gevorderde leven.

2 nov 2014

Ik ben verschillende keren miljonair, (helaas), enkel niet in het financiële.
Ik ben een verwoede verzamelaar van geld,
meer verwoed dan dat ik het geld heb.

1 nov 2014

Ben enkel al blij dat je kunt geven, want je kunt dus geven.
Al wat te koop is, is niet echt veel waard.
Omdat alles te koop is, is er niet veel meer van waarde.

Pagina's