2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

31 mei 2012

Het sterven duurt levenslang.

30 mei 2012

Dromen zijn realiteit in dromen.
Als de gek de wijste is, dan zijn de wijzen gek. 

29 mei 2012

Alleen zijn zonder eenzaam te zijn is een beroep, kluizenaar.
Alleen is niet altijd eenzaam en eenzaam is niet altijd alleen.

28 mei 2012

Zaken dienen zich vroeg of laat aan, soms is vroeg niet vroeg genoeg, echter sommige is beter laat dan vroeg.
Eenmaal hebben, daarna vele malen zuchten, onze hebzucht.

27 mei 2012

Neem het leven zoals het uitkomt, of zoals het uitkomt, het leven.
Lust op eerste gezicht is dagelijks, liefde op eerste gezicht een paar keer in een leven.

26 mei 2012

Ze zeggen weleens "Oude jonge vader" is dat dan een "oude jonge vader" of een "jonge oude vader" ?
Sex voor liefde is iets anders dan liefde voor sex.
Vroeger was het kwaliteit, SEX, nu is het kwantitatief seks.

25 mei 2012

We vergaan tot stof …. en dan een stofzuiger tegen komen.
Het is niet de politiek waar het aan schort, maar aan de politici die de politiek bedrijven, die niet de politiek van het volk is.
Probeer zo veel mogelijk te zeggen in zo min mogelijk woorden.

24 mei 2012

Tijd staat slechts een seconde stil, langer kan niet.
De oorzaak voor menselijk en onmenselijk gedrag, zijn de mensen.
Best side to look is looking back.

23 mei 2012

Met de gratie van de adelaars en haviken, vliegt de vredesduif.
Hij  kwam van ver en hij ging naar ver.
Je zag hem van ver, je hoorde hem van ver.
Hij wilde nog ver, maar bij de keukenmeid ging hij te ver.
Hij kwam van ver, maar hij gaat niet meer ver.
Wil je dat mensen nog lang na je dood iets van je vinden, laat dan je voetafdrukken achter, we vinden ze nu nog van de dinosauriusen.

22 mei 2012

De mens heeft bezit, de dieren bezitten de wereld.
Een van de moeilijkste dingen is je verstand te gebruiken, zeker als je het niet hebt.
Het leven is een grote opeenstappeling van Paradoxen.

21 mei 2012

Geen rustig moment meer voor de man als de vrouw denkt dat hij een geheim heeft.
Ik heb geen zeeën van tijd, ik heb maar dit leven, dus maar heel even.
Al wat ik ooit gedaan heb is verleden tijd.
Zelfs wat ik nu doe, spreek ik daarna over in verleden tijd.
Alles op zijn tijd zal zijn dat op zijn tijd alles zal zijn.

20 mei 2012

Het leven is vol ervaringen die ik liever niet had ervaren, en een paar die ik niet zou willen missen.

19 mei 2012

Ik ben te laat geboren en zal te vroeg sterven.

18 mei 2012

Ze zeggen dat je het licht ziet als je sterft, volgens mij wordt het gewoon donker.
Ik ben geboren, ik ben getrouwd, nu nog de laatste van de drie belangrijkste gebeurtenissen in een leven, de dood.

17 mei 2012

Kunst is een geëmotioneerde emotie, welke emotie dan ook.
Echte kunst is niet fysiek of materialistisch. Echte kunst is een performance en onderga je.
Ambachtelijke kunst word tegenwoordig niet zoveel meer gemaakt. Die kunstenaars zijn allang uitgestorven.
Toen kunst nog een ambacht was, was kunst, kunst, nu kunnen soms de apen het nog beter.

16 mei 2012

Als je het geluk hebt dat het ongeluk je passeert, dan heb je geluk.
Alles is van tijdelijke aard, en ook dat is tijdelijk.
Bijna is hetzelfde als net niet, oftewel helemaal niks.

15 mei 2012

Morgen is net vandaag, maar dan nog morgen.
Morgen bevat de wensen van vandaag.
Morgen kan morgen niet meer zijn voor je.
Het voordeel en tevens het nadeel van het verleden is dat het verleden is.

14 mei 2012

Doe dat weinige waarin je goed bent, de rest doe je toch al.
Je bent geworden wat je bent geworden.
Heeft dood een deadline ?

13 mei 2012

Zonder mamma's, geen mensheid.
Heb ik u lief
Lief ik u heb
Lief heb ik u
Ik heb u lief

12 mei 2012

De grootste desillusie zal zijn wanneer we ontdekken dat de eeuwigheid ook maar van tijdelijke aard zal zijn.
Er zijn vier mogelijkheden na dit leven, wordt het niet de hemel, of de hel, dan wordt het iets of anders niets.
Streven naar meer brengt enkel maar meer streven naar meer.

11 mei 2012

Er wordt veel geleefd tijdens het leven, maar weinig beleefd tijdens veel levens.
Waar ik ook was of waar ik ook ben, overal schijnt dezelfde zon, en wordt dezelfde maan gezien.
Er is veel wat niet kan, en nog meer wat ook niet kan.

10 mei 2012

Bomen groeien tot aan de hemel, maar ook niet verder.
Eindeloos daar waar het einde is.
Het leven is mooi als het leven mooi is die dag, anders niet.

9 mei 2012

Ik ben bang dat we op dat ene universele moment zullen zeggen " Is dit alles ".

8 mei 2012

De waarheid hoeft niet bewezen te worden, het is de waarheid.
Ik ben geen prater
ik ben geen verteller
ik fluister soms toch wat
maar het liefst weinig
en als het kan nog minder
het allerliefst helemaal niks
ik schrijf dan liever wat
want tussen de regels
zeg ik veel
zeg ik al te veel
veel te veel
tussen de regels
alles woordeloos
daar vertel ik
voor die
die luisteren.

7 mei 2012

Dat wat niemand weet, dat weet niemand en ook niemand die dat weet.
Ik bewaarde dat wat ik niet wilde vergeten, totdat ik vergeten was dat wat ik bewaarde.
Al wat ooit belangrijk is zal ooit onbelangrijk zijn.

6 mei 2012

Er gebeurt maar weinig opzettelijk in het leven, toeval heeft de hoofdrol.
Niet onthouden is niet hetzelfde als vergeten.
Mijn werken, welke dan ook zijn niet meer dan probeersels die met geluk gelukt zijn.

5 mei 2012

Geen ziel, geen zaligheid, geen hemel, geen engelen, een Atheïst geeft veel op.
Ook al heb je geen geloof, dan geloof nog altijd in die ene, geloof in jezelf.
Zeggen wij dat wat
dat wat wij zeggen
zeggen wij dat wat
wat wij zeggen dat
wat dat wij zeggen.

4 mei 2012

Soms ontbreken woorden omdat er simpelweg geen woorden voor zijn.
Je kan het meestal niet mooier maken dan dat het is, zeker niet als het is, zoals het is.
De meeste huidige kunstenaars hebben gewoon niet geleerd netjes te werken.

3 mei 2012

Er zijn momenten waarin je beter kunt buigen, maar er zijn ook momenten waar je beter kunt barsten.
Meerderheid zijn enkel maar aantallen.
Ik beledig u niet, ik constateer.

2 mei 2012

Ik ben het slachtoffer van mijn leven.
Ik ben hopelijk het enigste slachtoffer van mijn leven.
Het zijn de momentjes,
Het zijn de kleinigheidjes,
Het zijn de kleine momentjes in de kleine kleinigheidjes.
Het zijn de kleinigheidjes,
Het zijn de momentjes,
Het zijn die kleine kleinigheidjes in die kleine momentjes.

1 mei 2012

Ff was ff want meer dan ff was ff niet.
Ik ben het liefst sprakeloos.

Pagina's