2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

31 mrt 2012

Stilte zegt meer dan woorden kunnen zeggen.

30 mrt 2012

Ik ben gek
gek ben ik
ben ik gek
Ik ben gek

29 mrt 2012

De dood is nooit te laat, hoogstens te vroeg.
Intelligente mensen staan in elke zaak aan de onpopulaire minderheid kant, aangezien ik ook nooit tot de meerderheid behoor kan ik concluderen dat ik een beetje onpopulair ben.
Als sterven net zoiets is als geboren worden dan herinner ik me daar niks meer van nadien. 
Volgens mij is het onvoorstelbare onvoorstelbaar.

28 mrt 2012

Als je geen geluk hebt, hoop danwel dat je daarover wat humor hebt, dan heb je tenminste iets.
Is er iemand voor u
Er is iemand voor u
Voor u is er iemand
U is er voor iemand
Iemand is er voor u
 

27 mrt 2012

Wat in het verleden een drama was wordt meestal in de toekomst bekeken als een klucht.
Als je verloochend wat je bent, dan verloochen je ook wie je bent.
Vele woorden zijn gesproken en geschreven, slechts enkele met wijsheid, nog minder wijsheid bevattend.
Zij die jong stierven, hadden het geluk om niet oud te worden.
Met handen kun je handig zijn.

26 mrt 2012

Kijk naar het puntje van je neus en je ziet het begin van de wereld.

25 mrt 2012

Na God ….. kom ik.

24 mrt 2012

Na je dertigste ben je half dood.
Verwacht niet de rode lopen als je de mensen slecht behandeld hebt.

23 mrt 2012

Stille liefdes zijn meestal tragische liefdes, vooral die, die stille liefdes blijven.
Veel stille liefdes, blijven stille liefdes.
Volgens mij zijn de wijzen niet goed wijs.
Liefde, is eerst hartstocht en lust,  daarna angst en tenslotte echte liefde.

22 mrt 2012

Eenmaal geschreven is geschreven,
eenmaal gesproken is gesproken,
eenmaal gedaan is gedaan,
eenmaal kan eenmaal teveel zijn.
Hij/zij leerde per ongeluk haar/hem kennen en zij/hij werd zijn/haar grootste geluk.

21 mrt 2012

Weet je wat lullig is, je hebt nooit gerookt en gaat nog dood aan kanker.
Als de machtigen machteloos zijn, onmachtig zijn dan de machteloze nog steeds.

20 mrt 2012

Eerdaags ben ik er niet meer, dat geeft niet want ik was er ooit ook niet en we weten dat dit maar tijdelijk is.

19 mrt 2012

Geschiedenis, morgen kan ik daar toe bij behoren.
Is denken over het nadenken, denken of nadenken ?

18 mrt 2012

Enkel zij die niet leven, willen voor eeuwig leven.
Het was even stil
Was het even stil
Stil was het even
Even was het stil

17 mrt 2012

Geven is soms het mooiste om te geven.

16 mrt 2012

Achteraf zal blijken waarom ik het geluk altijd misliep,  ik was of te vroeg of te laat.

15 mrt 2012

Als je niks te vertellen hebt zeg dan niks, en als je wel iets te vertellen hebt, is het misschien toch beter om niets te zeggen.

14 mrt 2012

Volgende week kan ik vergeten zijn.
Zelfs als wetenschappelijk onomstoten is bewezen dat God niet bestaat, dan nog is het voor de kerk onmogelijk dit te accepteren. Het toegeven dat god niet bestaat, staat voor veel mensen gelijk aan het toegeven dat ze idioot zijn.

13 mrt 2012

Luxe van het land is dat het een stel idioten van de maatschappij een regering laat spelen.

12 mrt 2012

Zoek het geluk in de kleine dingen die kan je koesteren, omdat het kleine dingen zijn.
Sommige mensen zijn tevreden met "niets", en sommige mensen zijn tevreden met "niets".
Momenten van het leven zijn die momenten van het leven, die we leven.

11 mrt 2012

Iemand die de wereld de vier hoeken heeft gegeven was een echte grappenmaker.

10 mrt 2012

Probeer eens bewust in het NU te leven.
Maak van het leven wat er van te maken valt, er valt al niet teveel van te maken.

9 mrt 2012

Degene die al deze poppenkast heeft verzonnen, wist ook niet waar die mee bezig was.
Er was een tijd dat ik er niet was, er komt een tijd dat ik er wederom niet zal zijn.
Ziekenhuizen, levensgevaarlijke plekken vol zieken.

8 mrt 2012

Het leven is klote, des al niet te min, proberen we het zo lang mogelijk te doen.

7 mrt 2012

Wie ruimt straks de rotzooi hier op die we achterlaten?
Alles wat een begin heeft, dat is dus alles, heeft ook weer ooit een eind, en ook dat is alles.

6 mrt 2012

Slechtziend heeft soms als voordeel dat je alles minder scherp ziet.

5 mrt 2012

Ik denk dat als we de democratie opnieuw uit zouden moeten vinden, we het niet een tweede keer zouden doen.

4 mrt 2012

Het leven moet je niet leven of beleven, maar vooral voelen.

3 mrt 2012

Door ervaring ervaar je wijsheid.
Wijsheid ervaar je door ervaring.

2 mrt 2012

Is er een verzekering tegen de verzekering.

1 mrt 2012

Some people are born under a wandrin star and never travel, but they have seen more of this earth then those who have traveled to de four croners of the wold.

Pagina's