2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

31 mrt 2015

Ik ben nooit te vroeg,
ik ben nooit te laat,
waar ik ben,
ben ik hoogstens op het verkeerde moment.
Er zijn die,
die er zijn,
die zijn er.

30 mrt 2015

Muziek; het ontastbare tastbaar.
Ik heb liever te maken met dwaasheid dan met slechtheid,
want wat slecht is, is slecht en dwaas is slechts dwaas.
Ik vertel eigenlijk altijd maar weinig nieuws als ik iets nieuws vertel.

29 mrt 2015

We winnen de veldslagen maar verliezen de oorlog.
Ik geloof heel veel, behalve in het geloof.

28 mrt 2015

Pas bij het sterven dient zich de realiteit van het sterven zich tot werkelijkheid.
Uiteindelijk geef ik mijn leven voor dit leven.

27 mrt 2015

Slachtoffers zijn er ook, waarom niet jij ?
Een leven geleefd wil nog niet zeggen beleefd.
Zeldzaamheid maakt het waardevol.

26 mrt 2015

In meerderheid behoor ik tot de minderheid.
De mantel der liefde heeft ook zijn randen.
Korte termijn mislukkingen vallen in het niet bij het uiteindelijke succes van de lange termijn doelen.

25 mrt 2015

Het geluk hangt af van een beetje geluk.
Je wordt niet oud, plotseling ben je oud.
Praktijk is dat wanneer het menens is.

24 mrt 2015

Tweemaal "bijna",
drie keer "net niet",
tien keer "als"
en daarbij een hoop "ooit",
maakt een boel niks.

23 mrt 2015

Overal is niet belangrijk, want je bent nu hier.
Je denkt, maar niet na.
Zeg nooit "nooit", maar beperk het tot "niet nu".

22 mrt 2015

Een terugblik is soms de beste blik vooruit.
Nooit; is niet nu.

21 mrt 2015

Het enige wat je niet hebt is het enige dat je niet kwijt raakt.
Als zovelen was ik een van velen.

20 mrt 2015

Niet gelijk hebben wil niet zeggen ongelijk hebben.
Probeer niet te leven daar waar je niet bent, maar leef daar waar je bent.
Sommige vragen hebben geen antwoord.
En sommige antwoorden geen vragen.

19 mrt 2015

Het is niet, niet, als het niet zichtbaar is.
Blondjes hebben geen excuus nodig, ze zijn dikwijls het excuus.
Van vele zaken is er maar een toeschouwer, (en dat ben jezelf).

18 mrt 2015

Er verdwijnt veel
als een vogel in de lucht
te ver om nog te zien……….

17 mrt 2015

Het geloof is geen match voor het realisme, geloof dat.
Iedereen wil lang leven maar niet oud worden,
daarom zingen we lang zal hij leven en niet lang zal hij oud worden.
Wat was, is geweest. Wat is, is geweest, en wat zal komen zal ook geweest zijn.

16 mrt 2015

Het is onvergetelijk totdat men het vergeten is.
Een verschil tussen wetenschap en religie is het begrijpelijke ervan.
Gewoon pech is als gewoon geluk, het is niet gewoon.

15 mrt 2015

Zelfs de tijd kent geen tijd.
Is er ook een verschil in het verschil ?

14 mrt 2015

Daar waar ik me bevind daar ben ik.
Het is de beleving die je de beleving laat beleven.

13 mrt 2015

Als het gesproken woord hol klinkt
het geschreven woord slecht letters achter elkaar zijn
kan het onuitgesproken woord alles zeggen…….

12 mrt 2015

Hoe ouder hoe gekker en de wijsheid komt met de jaren,
maakt samen dat ik een ouwe wijze gek wordt.
Verklaring van goed gedrag,
kan ik enkel maar krijgen van de overheid, niet van mijn vrouw.
Na het olifantengeheugen komt het geheugen van de vrouw.

11 mrt 2015

Het leven is een surrealistische aangelegenheid.
De eigenwaarde is zelden de waarde die we aan ons eigen geven.
De dood is niet te bevatten totdat de dood ons bevat.

10 mrt 2015

Dromen in je dromen zijn ook gedroomd.
Als de tijd er niet was, hoe oud zou ik dan nu zijn.
Komt de dood onaangekondigd, zonder het lijden vooraf, dan is hij gezegend,
komt hij lang vooraangekondigd dan is hij als verlossend ook gezegend.

9 mrt 2015

De mens kan niet alleen een ander voor de gek houden maar ook zichzelf.
Liefde, het meest onmogelijke waar veel mogelijkheden zijn.
Hoe hard loopt het geluk,…. harder dan ik in elk geval.

8 mrt 2015

Het is altijd zoals het is, en als het niet is zoals het is dan is dat zoals het is.
Te veel maakt weinig uniek.

7 mrt 2015

Niet meer en niet minder, iedereen heeft dat nodig, dat wat hij nodig heeft.
Ik heb niet veel gezien van deze wereld en wat ik heb gezien was niet veel.

6 mrt 2015

Of er een hiernamaals is dat weet ik niet, een nu-namaals wel.
Er komt een moment in het leven dat terugkijkend op dat leven, alles is wat er over is van dat leven.

There comes a point in life that looking back at that life, is all that's left of that life.
Enkel toevallige toeval is toeval.

5 mrt 2015

Ik nam nieuwe wegen
ging op onbegaanbare paden
daar waar nog niemand was gegaan
dwaalde ik van links naar rechts
gaf toe aan verlokkingen onderweg
maar kwam altijd weer terug op de juiste weg
maar het laatste stukje van mijn levenswandeling
dat zal  dan toch maar weer zijn
die oude vertrouwde weg naar thuis  …….

4 mrt 2015

Hij die de juiste antwoorden kent, heeft geen moeilijke vragen te vrezen.
Soms is de bodem niet de bodem, want je gaat er dan nog doorheen.
Je zal hoogstens weten dat je iets hebt gemist,
maar je zal nooit weten wat je gemist hebt.

3 mrt 2015

Wanneer er geen momenten in de geluksmomentjes zijn …
Dan zijn(waren) we gelukkig voor altijd….
Ben ik meer dan een ander ? Nee, maar ook niet minder. !
Het is jammer dat we sommige zaken niet opnieuw moeten uitvinden,
we zouden ze nooit meer uit vinden.

2 mrt 2015

Het blijkt dat zelfs gemakkelijk niet gemakkelijk is.
Het liefst help ik met niets doen.
Van een tweeling kan je nooit meer dan helft zijn.

1 mrt 2015

Hij die leeft kan zien dat het goed is, en hij die dood is zag dat het goed was.
Alhoewel hij was gezien bleef hij onopgemerkt en daardoor ongezien.

Pagina's