2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

31 aug 2018

De klucht waarin we geboren worden,
veranderd gaandeweg in een drama.
De komedie van het leven, wordt vanzelf een tragedie…..
Waarin de traan de lach verslaat…..

30 aug 2018

Ook herinneringen verdwijnen vroeg of laat in de vergetelheid.
Ieder krijgt zijn deel, het punt is, … welk deel.
Enkel voor de levende is de dood beangstigend.

29 aug 2018

De kans dat ik gek word is kleiner dan dat ik gek ben.
Als je soms weet dat je leeft, weet je ook dat je dikwijls niet leeft……
Ach we doen soms maar iets zodat we maar iets doen.

28 aug 2018

Als je jezelf niet begrijpt, verwacht dan ook niet dat een ander je begrijpt.
Mannen vervrouwen zich als vrouwen zich vermannen.
Wat zijn de waarden nog waard ………

27 aug 2018

We beginnen met verwachtingen,
beleven de teleurstellingen,
wat over blijft op het eind………

26 aug 2018

Er waren tijden… maar dat waren tijden.
Van die ene kan je die ene zijn….

25 aug 2018

Zonder verdoemenis geen hel…
Het is niet dat ik het niet deed, het is dat anderen het wel deden.

24 aug 2018

Het verband tussen de liefde,
de eenzaamheid,
en de leegte,
is het leven …….

23 aug 2018

Ik (Je) heb(t) een heel leven gedaan over dat leven ….
De harmonie thuis klinkt het best…..
Met een langer leven is niet het "geen tijd hebben" probleem opgelost.

22 aug 2018

Niks Zouter dan een ongezouten mening.
Gelukkig is de illusie geen waarheid, maar vooral de waarheid geen illusie….
Het is niet de sex voor de liefde maar de liefde na de sex.

21 aug 2018

Met lawaai is er nooit stilte.
Na stilte komt niet altijd lawaai maar na lawaai wel de stilte.
Lawaai wordt gemaakt, stilte is er.

20 aug 2018

Bij weinigen bekend is bij vele onbekend.
Ik heb het niet gedaan want ik had het al gedaan.
We zijn blij met mensen die out of ten box denken en doen, zodat we ze snel weer in het doosje of hokje kunnen stoppen.

19 aug 2018

Het "niets" zullen we blijken te zijn, …. dat iets dat niets blijkt te zijn in dat iets.
Omdat het leven niet mooi is, zoeken we naar de mooie dingen in het leven…….

18 aug 2018

Als er "om" wordt gelachen dan is het vaak niet om te lachen.
Een leven duurt niet langer dan een leven lang.

17 aug 2018

Weet je waarom ik weet dat wij dood gaan
omdat ik ook ooit dood zal gaan
en iedereen ooit dood zal gaan
vele inmiddels dood zijn gegaan
daarom weet ik dat wij ooit dood zullen gaan
en dat wij ooit dood zullen zijn.

16 aug 2018

Wie het niet heeft, heeft niet het probleem van hebben.
Een knappe vrouw is iets anders dan een mooie vrouw.
Zou men gecorrigeerd worden, het meeste zou men (anders) over moeten doen.

15 aug 2018

De wijsheid komt met de jaren, helaas zijn er voor veel mensen te weinig jaren……
De regenboog is de beloning van de regenbui.
De werkeljkheid is niet zo onwerkelijk.

14 aug 2018

Wat te doen na het leven dan dood zijn…..
Vooral de wetenschap is een wetenschap.
Maak herrie waar herrie is, en laat het stil zijn waar stil is.

13 aug 2018

Zonder God geen Atheïst, en geen Atheist zonder God.
Hoe het niet moet wil niet zeggen dat het niet zo kan…..
Dat wat er niet is…. Het mooiste in het leven….

12 aug 2018

Wat je hart raakt herinner je, dus herinneringen zijn hart's zaken ?
De dieren hebben geen behoefde het volgende moment  te weten, zij leven het leven nu, enkel de mens wil de toekomst weten.

11 aug 2018

Ik weet soms niet wat ik niet weet.
De dood is onderdeel van het leven of is het leven onderdeel van de dood.

10 aug 2018

Het is dat je mag dat je het laat…..
Wat niet mogelijk is wil niet zeggen dat het onmogelijk is.
Als er een reden is in het leven dan is die onredelijk.

9 aug 2018

Het ligt aan mij, ook als het niet aan mij ligt, volgens mijn vrouw.
Zij die de rust en de stilte kennen willen deze niet kwijt.
Het stoort mij (niet) dat mensen zich aan mij storen…..

8 aug 2018

Wat ons te wachten staat kan wat mij betreft wel even wachten.
Geen respect, wanneer men over de respectloze respectvol spreekt.
Met al dat moeilijk doen wordt het er niet gemakkelijker op.

7 aug 2018

Doe het zwijgen toe en het is heerlijk stil.
Ik wil en hoef de toekomst niet weten, ik kom er vanzelf wel achter wat die is …..
Het leven ging mij niet voorbij maar het leven was daarna wel voorbij.

6 aug 2018

Het leven is te kort om moeilijk te doen, en te lang om niet moelijk te kunnen doen…..
Zonder het te weten schijnt iedereen te weten dat wat andere (niet) weten.
De liefde begint bij dierenliefde.

5 aug 2018

Het went, vooral wat niet went.
Iedereen is druk bezig en ik geniet daarvan…..

4 aug 2018

Het is maar goed dat we niet weten waar we Hierna naar toe gaan, want de kans is groot dat we niet daar naar toe willen gaan.
Maar goed dat we niet weten wat hierna komt, grote kans dat we niet willen weten wat hierna komt.

3 aug 2018

Er is veel,
maar minder dan,
meer dan,
en zeker anders dan……

2 aug 2018

Als je denkt dat er meer is dan dit, ……. het bewijs dus dat er meer is dan dit…..
Niets is Mijn verwachting dus Mijn verwachting is niets…..
Met vijftig lijkt het sterven toch nog ver, maar de dood staat inmiddels al achter je en zijn hand al op je schouder.

1 aug 2018

Hei idee dat je iets mist maakt dat je het idee hebt dat je iets mist.
De gebreken komen niet met de ouderdom,  ouderdom komt met de gebreken..
Als je bang bent voor het leven ben je ook bang om te leven.

Pagina's