2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

31 aug 2014

Het is ons onbekend, dat wat ons onbekend is.
Hadden, is niet hebben.

30 aug 2014

Vele mensen leven, of denken dat ze leven,
enkel en alleen omdat ze niet beter weten.
Onbelangrijk en belangrijk, dat hangt af van het individu.
Wat voor de een onbelangrijk is kan voor de ander belangrijk zijn.

29 aug 2014

Het onbekende kan nooit een probleem worden,
want als het bekend is, is het meteen niet meer onbekend.
Je wilt niet weten wat ons allemaal onbekend is.
Van het onbekende hebben we van het meeste geen weet van, hoogstens een vermoeden.

28 aug 2014

Het onbekende is dat wat ons niet bekend is en zolang het niet bekend is zal het onbekend blijven.
De mooiste wegen in het leven zijn de dwaalwegen.
In fantasie is de eeuwigheid te vinden.

27 aug 2014

Het leven is bijna voorbij, 
voordat ik het wist,
heb ik nu geleefd….
of heb ik het leven beleefd,…
hoe dan ook, het is bijna voorbij,
dit bijna voorbije leven.

26 aug 2014

Sommige verhalen wachten op een verteller, andere verhalen zijn al verteld, en sommige verhalen worden nooit vertelt.
Als hiernamaals een daarnamaals is was er dan ook een daarvoormaals, of een hiervoormaals ?
Ik heb een hiernamaals en dus had ik ook een daarvoormaals.

25 aug 2014

Het is de kleur "grijs" die de grijze massa kleurloos maakt.
Mijn grootste kennis ligt in dat wat ik (nog) niet weet.
Geniet van het moment want het moment is om van te genieten.

24 aug 2014

Soms verlies ik bijna mijn zijn. 
De angst voor de dood is meestal de angst om hoe pijnlijk we sterven.

23 aug 2014

Ik wist toen ik op de wereld kwam dat het om te huilen was,
daarom ben ik huilend ter wereld gekomen, had ik dat meteen achter de rug.
Het leven; van ooit naar eens. 

22 aug 2014

Wat er gebeurt, dat bepalen in hoge mate de omstandigheden.
We klampen ons aan dit leven omdat we niet beter weten en niet beter kennen.
Het is noodzakelijk, maar nooit leuk om nee te moeten zeggen.

21 aug 2014

In elk hart zitten een aantal hartslagen, op = op.
Enkel voor ons is dat belangrijk, dat wat voor ons belangrijk is.
Er gebeuren veel dingen tegelijk in je leven omdat anders alles te lang zou duren.

20 aug 2014

Soms is het onbekende bekender dan het bekende ooit bekend zal zijn.
Teveel is veel van veel, en dan nog veel.
De wetenschap is funest voor de religie.

19 aug 2014

Iets wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander.
Niet dat het niet werkt maar omdat de ander is anders.
Zoekt en ge zult vinden, soms dat wat je niet wilt vinden.
Kleine dingen zijn altijd door het kleine vanzelf groots.

18 aug 2014

Ik had spijt van gemiste kansen,
blijkt dat er weer nieuwe kansen komen,
heb ik nu spijt van de spijt.
Er zijn veel mensen die bang zijn om gek te worden, zelfs als ze al gek zijn.
Ik had geen enkele keus en heb het maar zo gelaten. Dat was mijn keus.

17 aug 2014

Ideaal is niet altijd het ideale.
Ziek is niet alleen wat je hebt, ziek ben je ook.

16 aug 2014

Als de week end dan hebben we weekend.
Er zijn veel werelden op deze wereld. Maar er is maar een Wereld.

15 aug 2014

Het onverwachte is nooit verwacht.
Met een lach en een traan is hoe we in het leven staan.
Twee elkaar tegemoet komende vrienden spraken af dat ze bij de kerk rechtsaf zouden gaan, ze hebben elkaar nooit meer gezien.

14 aug 2014

Tijd is een flexibel goed,
in een moment kan je tien jaar ouder worden
en in een seconde de eeuwigheid beleven.
Gewoonheid heeft de meeste schoonheid.
Soms probeer ik wonderen te verrichten,
wetende dat het bij het proberen zal blijven.

13 aug 2014

Het goedkoopste entertainment
is gewoon een deuntje fluiten, of een liedje zingen.
Ik heb God nooit gezocht, en hij volgens mij, mij ook niet,
in elk geval hebben wij elkaar nog nooit gevonden.
Van morgen tot gisteren, het leven van een man.

12 aug 2014

Omdat het is, zoals het is, is het voor vele, zoals het is.
Uiteindelijk is er maar een die je echt kunt vertrouwen en dat ben jezelf,
en ook die is niet altijd te vertrouwen.
Dromen zijn wensen die je hart maakt.

11 aug 2014

Een Alfabet aan letters,
Waar woorden van tollen,
En zinnen zich ontspruiten….


Door het lot geschikt en beslist……
En het verstand verworpen…….
De taal van het hart is nog onbegrijpelijker…


We worstelen er soms wat mee af……
En dan nog zeggen ze soms niet dat……
Dat wat wij willen dat zij vertellen…….


Op slot in het hart zit veel……
Maar hij en zij die de sleutel heeft……
Zij hebben geen tekort aan woorden ……………..

10 aug 2014

Je hebt cake, je hebt krenten, samen is het rozijnentaart.
In de sluier van de vergetelheid is tenslotte alles terug te vinden.

9 aug 2014

Onze wereld barst van de grenzen en verreweg de meeste zijn onbegrensd.
Wat nog komt kan veranderd worden, wat is helaas niet meer.

8 aug 2014

Wanneer mensen de goddelijke zaken gaan verklaren is er weldra niks goddelijks meer over.
Van goddelijke zaken blijft weinig over na menselijke interpretatie.
Lijkt het lijk niet als wat een lijk lijkt te zijn ,
dan is het lijk hoogstwaarschijnlijk nog geen lijk.

7 aug 2014

Het mooiste zijn die dromen, die je hebt wanneer je niet slaapt.
Al wat je er tussen door doet, geld als een tussendoortje.
Er is veel gebeurd, waar de meesten geen weet van hebben.
En de weinigen die er weet van hebben, die willen er geen weet van hebben.

6 aug 2014

Wijsheid in een zin is meer dan voldoende,
meer kunnen we toch niet bevatten.
Er is een eeuwigheid in het nu.
De vraag is, is er een nu in de eeuwigheid, of is eeuwigheid gewoon nu.
Ook als gedacht als een ander, zijn het nog mijn gedachten.

5 aug 2014

Er is nog nooit op zoveel wijze, zoveel gecommuniceerd dan tegenwoordig,
des al niet te min, er is nog nooit zo weinig gezegd dan tegenwoordig,
en verteld wordt er al helemaal niets meer, tegenwoordig,
maar dat schijnt ook niet meer zo belangrijk te zijn tegenwoordig.

4 aug 2014

Geluk komt morgen voorbij gevlogen.
Leer lezen, schrijven hoeft niet,
al het belangrijke is al lang opgeschreven.
Je kan meer dan eens liefhebben, maar elke liefde is eens……

3 aug 2014

Je loopt niks mis in het leven.
De echte kunstenaars zij de levenskunstenaars.

2 aug 2014

De dood heeft als gelijkheid dat iedereen het sterven ondergaat,
maar ik denk dat daarmee de gelijkheid ophoud.
Het verschil tussen er zijn en niet zijn, is je aanwezigheid

1 aug 2014

Soms zijn er geen antwoorden in het verstand, maar nog wel in het hart,
soms zijn er geen antwoorden in het hart maar nog wel in het verstand,
Soms zijn er geen antwoorden, noch in het verstand, noch in het hart,
soms zijn er geen antwoorden…. omdat er gewoon geen antwoorden zijn.

Pagina's