2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

31 mei 2016

Ben je daar, daar waar je bent.
Waar je bent, daar ben je daar.
Daar waar je bent, ben je daar.
Je bent daar, daar waar je bent.

30 mei 2016

Probeer spijt en berouw te voorkomen,
daarmee voorkom je niet alleen berouw en spijt,
maar voorkom je ook veel verdriet.
Al is het verdriet niet van jou,
maar het verdriet van een ander…..

29 mei 2016

Meisjes worden groot, jongens worden mannen.
Meisjes worden groot, mannen worden jongens.
Wie ben ik om ik te zijn.

28 mei 2016

Laat iets niet te lang duren, want meestal duurt het dan te lang.
Laat het onbegrijpelijke onbegrijpelijk zijn, want als je het zou begrijpen zou het nog meer onbegrijpelijk zijn.

27 mei 2016

Niemand weet meer over jou, dan jijzelf.
Maak van een droom werkelijkheid, en hoop dat de werkelijkheid vanzelf een droom wordt.
Het beste is het leven te beleven zonder vooraankondigen.

26 mei 2016

Je maakt niemand gelukkiger dan hij/zij gelukkig wil zijn.
Vertel het verhaal op het wit tussen de regels.
Je leeft en ondertussen gaat het leven voorbij.

25 mei 2016

Er is een plek waar ik niet naar toe kan gaan en dat is de plek waar ik momenteel ben.
Het moment was daar, toen het moment daar was..
Het leven is geen stilleven.

24 mei 2016

Er wordt veel gezegd dat er niet toe doet, en wat gezegd wordt dat er wel toe doet, dat doet er dan dikwijls ook niet meer toe.
Waarom de een wel en de ander niet, waarom de een niet en de ander wel.
Realistisch is de realiteit soms niet.

23 mei 2016

Omdat er niks te zeggen is, viel er niks te zeggen.
Één teveel is één teveel.
Sommige luisteren niet omdat ze niet weten hoe het moet.

22 mei 2016

Onbekend is dat wat we "nog" niet kennen.
Het is niks erger dan ergens aan de zijkant te staan en te zien dat leed wordt aangedaan aan die die je niet wilt dat leed wordt aangedaan.

21 mei 2016

Omstandigheden zijn als de momenten in het leven, momenteel.
Je kan beter een doodzieke zijn dan een dooie zieke.

20 mei 2016

Je hebt twee soorten realisten, optimisten of pessimisten.
Het nu van het nu is nodig om het nu van morgen, morgen nu te laten zijn.
Een doodzieke die niet meer ziek is, is ………. Hopelijk beter, anders….

19 mei 2016

De optimist wordt vanzelf een pessimist, en uiteindelijk een realist.
Sommige zaken hebben geen einde, want ze kennen geen einde.
Een tedere blik die een gewoonte wordt, en de gewoonte in die tedere blik, is liefde….

18 mei 2016

Veroordelen is oordelen zonder te weten. Weet je het, dan veroordeel je het hoogstwaarschijnlijk niet.
Voor je het weet, weet je het niet.
Er is veel wat er is wat ik niet kan veranderen,
ook al zou ik willen dat ik het kon veranderen,
al was het maar de hoeveelheid.

17 mei 2016

Sommige mensen zijn tevreden met niets omdat alles niets is.
Het leven is een dodentocht.
Ver weg is soms heel dichtbij.

16 mei 2016

Als ik later groot ben dan wil ik …
ik ben al groot en dat wat ik wil(de),
dat weet ik niet meer…….
Maar als ik later groot ben ….

15 mei 2016

Take a chance…. win or lose….
You lose, you take another chance..
You win, you take the next change......

14 mei 2016

Waardeer de waardering.
Time is gone before you know that it is gone.....
Time is gone before it is gone.

13 mei 2016

Al wat een mens kan achterlaten zijn zijn woorden.
Mensen denken niet over hun denken……
Bestaan blijft niets. Omdat niets blijft bestaan.

12 mei 2016

Wat nu niet wordt gedaan, zal nooit meer gedaan worden in het nu.
Voor mij komt er niets meer na mij.
Met het leven vergeten we te leven.

11 mei 2016

Zelfverwijt is iets anders dan zelfkritiek.
Als dingen anders hetzelfde zijn, dan zijn ze anders maar toch hetzelfde.
Veel is één en hetzelfde, het verschil is enkel of het de voor of achterkant is.

10 mei 2016

Meestal denken we anders in plaats van iets nieuws.
Het hart van de vrouw bezit enkel de vrouw.
Als je het niet kan voorkomen, probeer het dan minder erg te maken.

9 mei 2016

Als iemand je niet begrijpt, begrijpt de ander je niet of begrijp jij de ander niet ?
Alles verdwijnt tenslotte in de vergetelheid.
Als keuzes al zijn gemaakt, kunnen enkel de keuzes nog gekozen worden.

8 mei 2016

Het zijt zo…..
We zijn trots op zaken die we doen, terwijl we vergeten waarom we ze doen, want dan zouden we dikwijls niet meer trots zijn maar ons schamen.

7 mei 2016

Behalve de gekken denkt iedereen dat ik gek ben, maar enkel de gekken weten beter.
Ik kan haar moeilijk in het hondenhok zetten, om een simpele reden, ik heb geen hondenhok.

6 mei 2016

Als ik het over zou moeten doen
zoals het was,
zou ik het over doen,
zoals het was,
maar dan wel anders,
en toch niet anders.
Als ik het over zou moeten doen …..

5 mei 2016

Als een hart niet voor je klopt, dan neem het niet.
Het verschil tussen top-down en de bottom-up is niet alleen het start punt, maar ook de weg ……. Top-down is niet zo leuk als bottum-up.
Het levenspad blijkt voor de meeste een snelweg te (moeten) zijn  ……

4 mei 2016

Wat verborgen wordt is verborgen, maar zelden onzichtbaar.
Onverklaarbaar is enkel het onverklaarbare, de rest is gewoon niet te verklaren.
De eerste, de beste, is zelden de beste eerste.

3 mei 2016

Dat wat wordt gemist, wordt zelden gemist.
Achteraf weet men achteraf gezien wat achteraf gezien niet goed is.
Voel het kleine en je voelt het groot.

2 mei 2016

Ook woorden die niets zeggen, zeggen veel.

Beter kritiek, dan geen kritiek.
Geplaagd zijn zij die de wijsheden hebben ontdekt.

1 mei 2016

Soms blijken woorden blikken woorden.
Je hebt het niet goed gelezen, of je kan het niet goed lezen …. Begrijpen is weer een ander verhaal.

Pagina's