2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

31 dec 2014

Ben ik gewoon ik
of zit er een stukje jij bij
omdat jij en ik nu samen zijn
ben ik een stukje van jij
en jij een stukje van mij.

30 dec 2014

Te klein is nooit een probleem, te groot wel.
Dat wat ik vergeten ben, kan ik niet verwachten dat een ander dat niet vergeten is.

29 dec 2014

Verloren voordat je het hebt, is een goede reden waarom je het nu niet hebt.
Een realist is goed in realistisch relativeren.

28 dec 2014

De gesprekken met jezelf zijn meestal de beste gesprekken.
Helaas zijn er van de weinigen zo weinig.

27 dec 2014

Vernieuwen is niet Hernieuwen.
Nuchter denken doe je wanneer je nuchter bent.

26 dec 2014

Ik denk het wel
maar weet het niet
dus….
denk ik het maar
en weet ik het niet.

25 dec 2014

Wat is het
dat er niet is
maar er toch is.

24 dec 2014

Tijd geeft dimensie aan de tijd.
Het beste vind je wat je nog niet kwijt bent.
Zonder wit, zie je niet de zwarte randen.

23 dec 2014

Iedereen kan gemist worden en zal gemist worden.
Helaas echoën sommige stemmen in het hoofd niet lang na.
Wat kan je doen als je niks kan doen ?

22 dec 2014

We hebben allen ons verleden en veel gevallen is het goed dat het verleden is.
Ik vergeet dat wat ik vergeten ben, omdat ik het al vergeten ben.
Enkel het leven is van levensbelang.

21 dec 2014

Wat er wordt gezegd wordt zelden verstaan.
Zij die denken, denken veel hetzelfde.

20 dec 2014

Ben met weinig tevreden,…………... de rest is dan meer dan genoeg.
Neem een momentje om bij dit moment stil te staan. (niet te lang, het is toch alweer voorbij).

19 dec 2014

Waar het op lijkt,
is niet wat het lijkt.
Nagestreefd geluk, is nagestreefd geluk.
Vele wegen leiden naar elkaar......

18 dec 2014

Een romanticus, is de mooiste idioot.
Weet wat je fout of slecht doet, maar vergeet ook niet wat je wel goed doet.
In stilte gebeurd het meest.

17 dec 2014

Het mooiste is dikwijls dat wat niet bestaat.
Je bent benijdenswaardig als je anderen niet benijdt.
Het moet veranderen dat niemand wil veranderen.

16 dec 2014

Er is niet meer dan jezelf.......
Al zijn het soms niet de juiste woorden....
wil het niet zeggen dat het verkeerde woorden zijn..
Gewoon doen is iets anders dan gewoon zijn...

15 dec 2014

Tussen ons tweeën, zit ik graag in het midden …….
Kijken kan met bril, zien is ook zonder bril.
Rust is nog altijd het beste medicijn……

14 dec 2014

Ik kan niet anders zijn dan dat ik ben,
want ik kan niet anders zijn dan dat ik ben..
Wanneer gij het leven herinnert als een herinnering,
dan zijt gij aan de andere zijde.

13 dec 2014

De een wordt ouder dan de ander, hoop dat je die een bent want de ander wordt niet altijd oud.
Mensen vind je alleen bij de kleine luitjes.

12 dec 2014

Ook zwarte schapen zijn kuddedieren.
Het is niet het woord "Liefde" zeggen, dat liefde is.
Mensen behoren meestal tot een of ander geheel, en sommige zijn zelf een geheel.

11 dec 2014

Ook via Gods wegen loopt men naar de duivel.
Haat is (soms) een ontkenning van liefde.
Haat is een restant.

10 dec 2014

De ons bekende geschiedenis is maar een fractie van wat gebeurd is, of zelfs nog minder, want van het meeste waren er geen getuige en de rest is in de vergetelheid verloren gegaan.
Het zijn de geschiedschrijvers die bepalen wat in de geschiedenisboeken, de geschiedenis zal zijn.
Een vrouw denkt niet, die heeft reeds gedacht, geconcludeerd en berecht.

9 dec 2014

Zonder woorden, omdat er niets te vertellen viel
Zonder woorden, omdat het niet te vertellen was
Zonder woorden, omdat het niet te vertellen is
Zonder woorden, omdat …………

8 dec 2014

Wat gisteren onbekend was, is morgen alweer vergeten.
Alleen levenden herdenken de doden.
Het blijven doen weerhoudt van het niet blijven doen.

7 dec 2014

God(en) krijg je gratis bij het leven.
Het leven is inclusief een god(en).

6 dec 2014

Van niets tot niets, het leven.
Je leven is de beleving van het leven.

5 dec 2014

Begrijpen is niet altijd begrip.
Dat wat je met de dood mee kan nemen, past in een gesloten hand.
Dit is het moment, omdat er simpelweg geen ander moment is dan dit moment.

4 dec 2014

Het is niet de bedoeling van het leven dat je zoekt naar de bedoeling van je leven.
Als je stopt met proberen te zijn, heb je tijd om te zijn.
Ik ben geen loper, daarom wandel ik.

3 dec 2014

Ik was er niet
dus hoe kan ik weten
dat waar ik niet bij was.

2 dec 2014

Wat je zegt, zegt meer over jou, dan wat je zegt.
Nog een keer is nooit als de eerste keer.
Als u begrijpt wat ik bedoel, weet U tenminste wat ik bedoel.

1 dec 2014

De taal van het hart is het meest (on)duidelijke.
Liegen is een beetje instant bedriegen.
Terugblikken is leuk in de laatste seconden van je leven.

30 nov 2014

Ben gelukkig met niets,
vooral ook om niets,
veroorzaakt door niets,
verkregen door niets.
Ben gelukkig met niets.

29 nov 2014

Ben het probleem van het probleem, dan kan je ook het probleem oplossen.
Omdat we Gods daden moeten rechtvaardigen, denken we soms dat we Goddelijk zijn.

28 nov 2014

Bewonder die, die zich verwonderen.
Hoe de dingen moeten zijn, kan je denken, maar de dingen zijn zoals ze zijn.
Wanneer de toekomst bepalend is, is het geen toekomst meer, maar heden.

27 nov 2014

Hoewel iedereen op zoek is naar geluk, lijden de meeste mensen aan een tragisch onbegrip over waar het uit voortkomt.
Praat niet alleen uit ervaring,
zwijg ook eens uit ervaring,
dan heb je ook die ervaring.
Het is enkel maar vandaag omdat het morgen nog niet is.

26 nov 2014

Je moet een baan hebben, waar je beloont wordt, niet om het werk, maar je aanwezigheid.
Als het geluk is weggelegd voor je,
hoef je enkel maar te weten waar het geluk is weggelegd voor je.
Een slecht voorbeeld is ook een voorbeeld.

25 nov 2014

Vergetelheid is de eindhalte voor iedereen.
Ook al is het stom wat ik gezegd heb, meestal heb ik er wel over nagedacht.
Kennis,
zonder de kennis,
hoe deze kennis te gebruiken,
is slechts kennis,
zonder kennis,
deze kennis te gebruiken.

24 nov 2014

In stilte leven is soms als een stilleven.
Ben vooral dat, dat wat je vooral bent.
Aan de regen kan je niks veranderen, aan je humeur daarover wel.

23 nov 2014

Ik ben zoekende naar dat wat ik zoekende ben.
Ik zoek niet omdat ik niet weet wat ik zoek.

22 nov 2014

Weinigen werden vanzelf veel, en vele worden vanzelf weinig.
Goddelijk is menselijk.

21 nov 2014

Beoordelen staat gelijk met veroordelen.
Geloof jezelf en geloof in jezelf.
Als je regelmatig tegen een muur aanloopt,
wordt het tijd dat je er een deur in maakt.

20 nov 2014

Later is soms te laat.
Soms kan je beter niet teveel denken over wat je denkt.
Ouderdom is de afrekening van het leven.

19 nov 2014

Het is jammer dat mensen,
veel hartsaangelegenheden en zielezaken,
verliezen tijdens hun leven,
nog meer jammerlijk,
dat ze niet weten ,
wat ze verloren hebben,
het meest jammerlijke is wel,
dat ze zich er niet bewust van zijn,
dat ze het verloren hebben.

18 nov 2014

De grootste bewondering hebben we voor dat wat we niet mogen en durven.
Je sterft, je herrijst, dat alles in de "Liefde".
Denk nu na wat je nu doet, en een hoop werd nu niet gedaan.

17 nov 2014

De zaken die ons opgelegd zijn, zijn meestal opgelegd door onszelf.
Wat er eigenlijk gezegd wordt vind je tussen de regels.
Bevrijding brengt enkel maar andere beperkingen.

16 nov 2014

Een gebeurtenis wordt vanzelf geschiedenis.
Of een gebeurtenis geschiedenis wordt hangt af van de gebeurtenis en de geschiedenis.

15 nov 2014

Ook lelijke vrouwen/mannen zijn vrouwen/mannen.
Het zijn de kleine dingen van vandaag, die morgen groots blijken te zijn,
of op zijn minst (met een beetje geluk) zullen lijken.

14 nov 2014

Schoonheid, spierballen, brains, zeldzame combinatie.
Als de één seconde een eeuwigheid is, dan zal mijn dood een seconde duren.
Als ik niet te vroeg ben en niet te laat, dan zou ik eens een keer op tijd zijn.

13 nov 2014

Er zijn nog geheimen die nog geheim zijn,
en omdat ze geheim zijn, zijn ze nog steeds geheim..
De geheimen waarvan je niets wist c.q. weet, zijn die geheimen die nog steeds geheim zijn.
Dat wat we zouden moeten vergeten, vergeten we niet,
en dat wat we niet zouden moeten vergeten, vergeten we.

12 nov 2014

Hoe mijn leven is en zal zijn, is o.a. afhankelijk van hoe mijn leven is en zal zijn.
Eer is nog te vinden bij de weinige eerlijke mensen.
Keuze maken is iets anders dan een keuze moeten maken.

11 nov 2014

Daar waar het ongeluk te vinden is vind je ook het geluk.
Al wat bestaat vergaat, maar veel vergaat voordat het bestaat.
In elk spel zijn er verliezers en winnaars, ook in het spel van de liefde.

10 nov 2014

Het verkeerde is het resultaat van het goede verkeerd. Het verkeerde omgekeerd is niet verkeerd.
Het verkeerde is dikwijls het resultaat van het omgekeerde.
Sta onverschillig tegen onverschilligheid.

9 nov 2014

Doodgewoon is ook het doodgewone dood gaan.
Zoals ze zijn , zijn de dingen zoals ze zijn.

8 nov 2014

Het verschil tussen geluk en ongeluk is de denkwijze.
Few became many, many will become few again.
It was a matter of time that those few became many, and it will be a matter of time that many becomes those few again.Weinigen werden vele, vele zullen weer weinig worden.
Het was een kwestie van tijd dat de weinigen velen zijn geworden, en het zal een kwestie van tijd zijn dat die vele weer een paar zullen zijn.

7 nov 2014

Als er geen zin is in dit leven, is dit onzinnige leven het toppunt van onzinnigheid.
Dat wat wij ons niet kunnen voorstellen is onvoorstelbaar tot het voor te stellen is.
Het is maar goed dat wij ons niet kunnen voorstellen dat wat onvoorstelbaar is.

6 nov 2014

Een leugen kan de waarheid bevatten, de waarheid echter nooit een leugen.
Bezit geeft slapeloze nachten, grijs haar en weinig profijt.
Om plannen voor na de dood te maken hoef je niet te geloven dat er leven na de dood is maar wel dat er een dood is.

5 nov 2014

Ik zag een oude man instappen.
Ik dacht  "dat is een oude man".
Hij ging voor mij zitten.
Ik keek in de spiegeling van het raam.
En ik zag twee oude mannen zitten.

4 nov 2014

Het leven kent geen wisselgeld en al zeker geen statiegeld.
Een sterveling sterft. Iets anders is er niet voor hem.
Te laat is net zoiets als verleden tijd, het komt geen tweede keer.

3 nov 2014

Er is altijd wel iets te zeuren, al zeuren we over het zeuren.
Mijn wereld is niet van deze wereld.
De dood is steeds minder een onbekende in het gevorderde leven.

2 nov 2014

Ik ben verschillende keren miljonair, (helaas), enkel niet in het financiële.
Ik ben een verwoede verzamelaar van geld,
meer verwoed dan dat ik het geld heb.

1 nov 2014

Ben enkel al blij dat je kunt geven, want je kunt dus geven.
Al wat te koop is, is niet echt veel waard.
Omdat alles te koop is, is er niet veel meer van waarde.

31 okt 2014

Er was een windje,
mijn eigen adem
dat was dat windje.

30 okt 2014

Er waren nog andere dingen dan de dingen die er waren.
In de lijst van de verbleekte namen zullen ook onze namen verbleekt verdwijnen.
Als je zo lang moet nadenken over het antwoord,
wordt die vergeetachtigheid, voor wijsheid met de jaren aangezien.

29 okt 2014

Er is teveel omdat er  zoveel is, en er is zoveel teveel.
Als dan, is dubbel niet nu.
Wat was en wat wordt is niet nu!

28 okt 2014

Een onuitgesproken stilte
nietszeggend
tegelijkertijd
alleszeggend
als een uitgeproken stilte...............

27 okt 2014

De afwezigheid is meestal de oorzaak van wat door afwezigheid onbekend zal blijven.
Oud wordt je niet, plotseling ben je het.
Alles gaat ons voorbij totdat …… het voorbij is.

26 okt 2014

Er is altijd maar een plek waar je thuis komt .......
Wat mot je ermee als je niet weet wat je ermee mot.

25 okt 2014

Als ik het niet ben, zal ik het niet zijn.
Het feit dat je er bent, zal een reden hebben,
al is het maar het feit dat je er bent.

24 okt 2014

Die roze warboel, van verstandverbijstering,
het beste excuus van ontoerekeningsvatbaar zijn
niet weten wat je doet en dat wat je doet niet meer weten
dat noemen sommige nu,
Liefde.

23 okt 2014

Alles wat je maar kan bedenken bestaat, al is het maar in je denken.
Gezond de doodskist in heeft weinig zin.
Een van de ergste dingen in het leven is gezond sterven.

22 okt 2014

Zij die in de wolken vertoeven, vallen geheid er doorheen, ook die roze.
Een woordenwisseling is geen gedachtewisseling.
Gedachtewisselingen veranderen snel in woordenwisselingen.

21 okt 2014

Op de vraag "waarom" is soms ook het antwoord "waarom".
Soms maar goed dat hij oud is, de goede oude tijd.
Maar soms ook jammer.
Nog meer dan mensenleed is dierenleed, leed.

20 okt 2014

Zij die roepen dat je je droom moet volgen,
hebben of nog nooit een droom gevolgd,
of zijn nog aan het dromen.
Ik kan half leven, maar ik kan niet half dood zijn.
Je toekomst wordt elders door anderen bepaald, toch blijft het je toekomst.

19 okt 2014

Onbekende zaken zijn meestal die zaken,
die de oorsprong hebben van de afwezigheid van getuigen.
Ik en mijzelf, is een en dezelfde, maar niet hetzelfde.

18 okt 2014

Als ik morgen niet dood ben dan zal ik nog leven,
en als ik niet leef dan ben ik dood. Meer kan niet.
Alles wordt gisteren.

17 okt 2014

Je moet niet zoeken, je moet vinden.
Het minste bepaald het meest.
Zij die geduld bezit, is een rijk iemand.

16 okt 2014

Ieder heeft zijn beperking(en), het is mooi als dat beperkt blijft.
Het huwelijk;  bij aanvang een zeer hachelijke risicovolle onderneming,
dat een slecht slagingspercentage heeft op succes,
maar eenmaal succesvol een torenhoog rendement kent.
De persoon die ik het meeste tegenkwam in het leven, was ikzelf.

15 okt 2014

Zij die zoeken in het groot, zullen het kleine niet vinden,
en zij die in het kleine zoeken, vinden het groot.
De aap in het kooitje heeft het beste uitzicht over de apen voor het kooitje.
Vroeg of laat is dat wat niet te doen is toch te doen.

14 okt 2014

Belangen zijn meestal tegenstrijdig met belangen.
Al wat je nooit zult weten is enkel dat wat je nooit zult weten, de rest wel.
Wijsheid komt met de jaren, vergeetachtigheid ook.

13 okt 2014

Ik is een ander, anders dan de anderen.
Het vinden maakt het zoeken nuttig.
Vermijd dat wat te vermijden valt,
en wat niet te vermijden valt, valt niet te vermijden.

12 okt 2014

Teveel is teveel van veel.
Volg geen ander, alleen jezelf.

11 okt 2014

Wie creëerde God ?
De twee maten, maten met twee maten, daardoor maten de maten twee maten en werden de twee maten geen maten meer.

10 okt 2014

Het beste advies een man zijn zoon kan geven is "Leer goed zoenen".
Zij die sensatie en spanning zoeken, leiden dus eigenlijk een saai leven.
Een misstap blijft een stap die gemist kan worden.

9 okt 2014

Ik ben soms meer alleen in gezelschap van anderen dan dat ik in mijn eigen eenzaamheid ben.
Als je in een relatie enkel kruispunten hebt,
staan de wegen haaks op elkaar en verkeerd oversteken,
dan ben je niet samen op weg.
Sommige mensen zijn ervaren in het opdoen van ervaringen.

8 okt 2014

Ik was een moment in het moment,
een ogenblik in het ogenblik,
de schittering in de schittering.
Ik was……..

7 okt 2014

Het moment van genieten is daar wanneer je geniet van het moment.
Liefde is, elkaar pijn doen terwijl je dat niet wilt.
Fouten maken is een dagelijkse aangelegenheid, en omdat het dagelijks is, is het alledaags en valt het niet meer op.

6 okt 2014

Heb ik alles nodig wat ik heb?
En heb ik alles nodig wat ik nodig heb.?
Wanneer je in de legendarische legendes legendarisch bent,
dan pas ben je legendarisch.
Een zuchtje wind onder gloeiende kooltjes is voldoende om die vlam steeds weer opnieuw aan te wakkeren.

5 okt 2014

Ben blij dat je blij bent.
Het meeste verdriet doen we ons eigen aan en zijn we zelf verantwoordelijk voor. We kunnen in de meeste gevallen enkel onszelf de schuld geven.

4 okt 2014

Ook al hebben we onze ogen open,
we zien niets meer van dat wat we zouden moeten zien.
Ooit gedaan, ….nooit ongedaan.

3 okt 2014

De waarheid ligt in het midden,
dus ergens tussen de realiteit en dat wat men zou willen dat de realiteit is.
Laat "niets" je grootste rijkdom zijn.
Enkel van het weinigen weten we veel.

2 okt 2014

Het leven is slechts een paar momenten,
die momenten die je leeft in het leven
de rest ben je aanwezig in je leven
op zoek naar die paar momenten,
die paar momenten in het leven,
die momenten die je leeft in het leven.
Het leven, het zijn slechts een paar momenten.

1 okt 2014

Het leven … je gaat er dood aan.
Het leven is niet om te lachen, maar een glimlach zo nu en dan wel …….
Leef het leven, niet om het leven, maar leef het leven om te leven.

30 sep 2014

Alles wat verschijnt, vroeg of laat verdwijnt.
Ik denk te weinig bij mijzelf dat ik aan mijzelf moet denken.
Jij denkt te weinig bij jezelf dat je aan jezelf moet denken.
Het dagelijkse leven is dagelijks terug te vinden in het dagelijkse leven.

29 sep 2014

De tijd is dat wat snel voorbij is. (gegaan)
In wijsheid vindt men wijsheid.
Leven is even leven.

28 sep 2014

Heel even was even.
Was heel even, even.
Even was heel even.

27 sep 2014

Wanneer ik sterf is dat de dag dat ik sterven zal.
In mijn leven kan ik het onsterfelijke nastreven, ik zal dit echter pas na mijn dood bereiken.

26 sep 2014

Het onvermijdelijke komt onvermijdelijk.
De winterzon straalt voor de winterling.
Niet wanneer ik sterf houd ik op te leven, maar wanneer ik dood ben.

25 sep 2014

Je kan enkel met de woorden "Ik hou van jou" zeggen "Ik hou van jou".
Als het zeer doet, grote kans dat het de waarheid is.
Onontkoombaar zijn die zaken van het (nood)lot.

24 sep 2014

Een goede eenmaal voorkomt een tweede maal.
We ontvluchten al dat wat we kunnen ontvluchten, zelfs onszelf.
Religie, bij gebrek aan beter.

23 sep 2014

Totdat het weten, ......... weet niemand iets.
In militaire traditie herdenkt men de militaire blunders.
Soms hoort een dove het meest.

22 sep 2014

Zwijgen is dikwijls geen antwoord hebben.
Belangrijk is niets, dus niets is belangrijk.
Financiële armoede is dikwijls niet meer dan een kwestie van geldgebrek.

21 sep 2014

Hoe zal die laatste herinnering zijn ? Herinner je je die dan nog ?
Rouwen om berouw heeft weinig zin.

20 sep 2014

De liefde van een vrouw is soms gebaseerd op angst om verlaten te worden.
Om weg te gaan van, is het moeilijkste als je ergens naar toe wilt gaan.

19 sep 2014

Mannen zijn meestal kleine jongens in grote harnassen.
En ergens in die harnassen zijn heel kleine hartjes.
Ongeloof is ook geloof.
Geld is niet belangrijk, wel dat wat je ermee kan kopen.

18 sep 2014

Niet elke zwerver heeft een baard.
En na de eerste keer gezegd, c.q. geschreven, is het daarna altijd een citaat.
Soms zijn dingen al verdwenen voordat ze er waren.

17 sep 2014

Enkel egoïsten leven hun eigen leven,
alle andere zijn er niet egoïstisch genoeg voor.
De meeste hoop is meestal te vinden in de puinhopen.
Soms heb je er geen flauw idee van, waar je geen flauw idee van hebt.

16 sep 2014

Ervaringen zijn de souvenirs van de levensreis.
Alles wat seks is, is seks. Alles wat sex is, is SEX.
Zoek je magie, kijk om je heen.

15 sep 2014

Ik
Ik die zocht
in de regen
en bij de zon
in de hoeken
en ook in de gaten
langs de wegen
en in de lucht
ik die zocht in het heelal
en aan de andere kant van de wereld
zelf in de binnenkant van de buitenkant
ik die zocht in alles en niets, overal en nergens, waar en daar
ik die zocht naar alles en niets
ik die zocht......
ik die nog steeds zoek.

14 sep 2014

In mijn dood zal ik onsterfelijk zijn, gestorven ben ik namelijk al.
Eens zal ik een herinnering zijn, tot zolang ik herinnerd wordt.

13 sep 2014

Soms is ook maar een ogenblik in het moment.
Je hebt de spelers en de toeschouwers waarvoor de spelers spelen.
Ook al denken de spelers dat ze het belangrijkste zijn,
de toeschouwers die aanschouwen en beschouwen.

12 sep 2014

We praten met elkaar, maar verstaan doe we elkaar niet,
laat staan dat we elkaar begrijpen.
Vroeg of laat regelt tijd op de een of andere manier, alle aardse zaken.
Als we zouden stoppen bij iedere idioterie van de mensheid,
dan zouden we duizenden schreden terug moeten doen.

11 sep 2014

Omdat ik van veel zaken niets snap, snap ik van veel zaken niets.
Het laatste wat een ouder wil, is dat zijn kind wees is.
Religie heeft geloof nodig maar geloof heeft geen religie nodig.

10 sep 2014

Tussen wel en niet meer, is slechts een ogenblik.
De toekomst is niet meer dan een verzameling opties voor de toekomst.
Als de woorden niet met een pen te beschrijven zijn, probeer het dan met krijt.

9 sep 2014

We zijn bang voor het onbekende,
het onbekende dat ons onbekend is
dus vanwaar de angst voor dat onbekende

ook dat is ons onbekend.

8 sep 2014

Zoals  het voor het gebroken was, word het nooit meer.
Je ziet het niet, je hoort het niet, je weet het niet, het echte leed.
Lijden doe je alleen en in alle stilte.
Schrijven kan iedereen, maar niet iedereen kan schrijven.

7 sep 2014

The good, the bad and the ugly,
all in one,
me.
Er is een hoop niets.

6 sep 2014

Zonder de wellust van de man geniet de vrouw niet van de liefde.
Wetenschap is dikwijls enkel maar weten wat op het schap staat.

5 sep 2014

Begin alvast vandaag met de dag van morgen.
Een aforisme geciteerd is niet meer dan een aforisme geciteerd.
Iedereen praat over me, tegen me, met me,
maar luisteren naar me doet niemand.

4 sep 2014

Het leven is als een mop, op het eind komt de clou. En als je hem dan niet snapt…..
Pas dan,…. dan pas.
Leef het leven als een rock en roll nummer, de ballade is van de dood.

3 sep 2014

Ik heb mijn leven verslingerd aan duizend dingen,
idiote invallen en gigantische gedachten
geniale ingevingen en briljante miskleunen,
grootse belevingen in de kleine daden
van vurige vrouwen en vooral die stille liefdes,.....
het onverklaarbare gepoogd te verklaren
om uiteindelijk tot de conclusie te komen
dat het niet te verklaren was,
en ook nooit niet te verklaren is....
waar ik van dat alles altijd op een afstand was
ik die er altijd achter aan liep, een stap te laat
aan dat wat ik ooit zocht en nooit gevonden heb
en nu soms nog afvraag waar ik het gelaten heb
de duizend dingen waar ik mijn leven aan heb verslingerd.

2 sep 2014

Religie is geen goddelijke maar menselijke aangelegenheid.
Er zijn veel dingen waar ik me voor schaam,
enkelen die ik echt berouw,
maar weinig waarvan ik spijt heb.
Er zijn zaken waar ik spijt van heb,
maar gelukkig zijn er meer waar ik geen spijt van heb.

1 sep 2014

Religie is van oorsprong een menselijke aangelegenheid maar is niet menselijk gebleven.
Iedereen heeft wel een mening, al is het maar over deze mening.
Een weduwe overleeft het, en een weduwnaar heeft het overleeft.

31 aug 2014

Het is ons onbekend, dat wat ons onbekend is.
Hadden, is niet hebben.

30 aug 2014

Vele mensen leven, of denken dat ze leven,
enkel en alleen omdat ze niet beter weten.
Onbelangrijk en belangrijk, dat hangt af van het individu.
Wat voor de een onbelangrijk is kan voor de ander belangrijk zijn.

29 aug 2014

Het onbekende kan nooit een probleem worden,
want als het bekend is, is het meteen niet meer onbekend.
Je wilt niet weten wat ons allemaal onbekend is.
Van het onbekende hebben we van het meeste geen weet van, hoogstens een vermoeden.

28 aug 2014

Het onbekende is dat wat ons niet bekend is en zolang het niet bekend is zal het onbekend blijven.
De mooiste wegen in het leven zijn de dwaalwegen.
In fantasie is de eeuwigheid te vinden.

27 aug 2014

Het leven is bijna voorbij, 
voordat ik het wist,
heb ik nu geleefd….
of heb ik het leven beleefd,…
hoe dan ook, het is bijna voorbij,
dit bijna voorbije leven.

26 aug 2014

Sommige verhalen wachten op een verteller, andere verhalen zijn al verteld, en sommige verhalen worden nooit vertelt.
Als hiernamaals een daarnamaals is was er dan ook een daarvoormaals, of een hiervoormaals ?
Ik heb een hiernamaals en dus had ik ook een daarvoormaals.

25 aug 2014

Het is de kleur "grijs" die de grijze massa kleurloos maakt.
Mijn grootste kennis ligt in dat wat ik (nog) niet weet.
Geniet van het moment want het moment is om van te genieten.

24 aug 2014

Soms verlies ik bijna mijn zijn. 
De angst voor de dood is meestal de angst om hoe pijnlijk we sterven.

23 aug 2014

Ik wist toen ik op de wereld kwam dat het om te huilen was,
daarom ben ik huilend ter wereld gekomen, had ik dat meteen achter de rug.
Het leven; van ooit naar eens. 

22 aug 2014

Wat er gebeurt, dat bepalen in hoge mate de omstandigheden.
We klampen ons aan dit leven omdat we niet beter weten en niet beter kennen.
Het is noodzakelijk, maar nooit leuk om nee te moeten zeggen.

21 aug 2014

In elk hart zitten een aantal hartslagen, op = op.
Enkel voor ons is dat belangrijk, dat wat voor ons belangrijk is.
Er gebeuren veel dingen tegelijk in je leven omdat anders alles te lang zou duren.

20 aug 2014

Soms is het onbekende bekender dan het bekende ooit bekend zal zijn.
Teveel is veel van veel, en dan nog veel.
De wetenschap is funest voor de religie.

19 aug 2014

Iets wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander.
Niet dat het niet werkt maar omdat de ander is anders.
Zoekt en ge zult vinden, soms dat wat je niet wilt vinden.
Kleine dingen zijn altijd door het kleine vanzelf groots.

18 aug 2014

Ik had spijt van gemiste kansen,
blijkt dat er weer nieuwe kansen komen,
heb ik nu spijt van de spijt.
Er zijn veel mensen die bang zijn om gek te worden, zelfs als ze al gek zijn.
Ik had geen enkele keus en heb het maar zo gelaten. Dat was mijn keus.

17 aug 2014

Ideaal is niet altijd het ideale.
Ziek is niet alleen wat je hebt, ziek ben je ook.

16 aug 2014

Als de week end dan hebben we weekend.
Er zijn veel werelden op deze wereld. Maar er is maar een Wereld.

15 aug 2014

Het onverwachte is nooit verwacht.
Met een lach en een traan is hoe we in het leven staan.
Twee elkaar tegemoet komende vrienden spraken af dat ze bij de kerk rechtsaf zouden gaan, ze hebben elkaar nooit meer gezien.

14 aug 2014

Tijd is een flexibel goed,
in een moment kan je tien jaar ouder worden
en in een seconde de eeuwigheid beleven.
Gewoonheid heeft de meeste schoonheid.
Soms probeer ik wonderen te verrichten,
wetende dat het bij het proberen zal blijven.

13 aug 2014

Het goedkoopste entertainment
is gewoon een deuntje fluiten, of een liedje zingen.
Ik heb God nooit gezocht, en hij volgens mij, mij ook niet,
in elk geval hebben wij elkaar nog nooit gevonden.
Van morgen tot gisteren, het leven van een man.

12 aug 2014

Omdat het is, zoals het is, is het voor vele, zoals het is.
Uiteindelijk is er maar een die je echt kunt vertrouwen en dat ben jezelf,
en ook die is niet altijd te vertrouwen.
Dromen zijn wensen die je hart maakt.

11 aug 2014

Een Alfabet aan letters,
Waar woorden van tollen,
En zinnen zich ontspruiten….


Door het lot geschikt en beslist……
En het verstand verworpen…….
De taal van het hart is nog onbegrijpelijker…


We worstelen er soms wat mee af……
En dan nog zeggen ze soms niet dat……
Dat wat wij willen dat zij vertellen…….


Op slot in het hart zit veel……
Maar hij en zij die de sleutel heeft……
Zij hebben geen tekort aan woorden ……………..

10 aug 2014

Je hebt cake, je hebt krenten, samen is het rozijnentaart.
In de sluier van de vergetelheid is tenslotte alles terug te vinden.

9 aug 2014

Onze wereld barst van de grenzen en verreweg de meeste zijn onbegrensd.
Wat nog komt kan veranderd worden, wat is helaas niet meer.

8 aug 2014

Wanneer mensen de goddelijke zaken gaan verklaren is er weldra niks goddelijks meer over.
Van goddelijke zaken blijft weinig over na menselijke interpretatie.
Lijkt het lijk niet als wat een lijk lijkt te zijn ,
dan is het lijk hoogstwaarschijnlijk nog geen lijk.

7 aug 2014

Het mooiste zijn die dromen, die je hebt wanneer je niet slaapt.
Al wat je er tussen door doet, geld als een tussendoortje.
Er is veel gebeurd, waar de meesten geen weet van hebben.
En de weinigen die er weet van hebben, die willen er geen weet van hebben.

6 aug 2014

Wijsheid in een zin is meer dan voldoende,
meer kunnen we toch niet bevatten.
Er is een eeuwigheid in het nu.
De vraag is, is er een nu in de eeuwigheid, of is eeuwigheid gewoon nu.
Ook als gedacht als een ander, zijn het nog mijn gedachten.

5 aug 2014

Er is nog nooit op zoveel wijze, zoveel gecommuniceerd dan tegenwoordig,
des al niet te min, er is nog nooit zo weinig gezegd dan tegenwoordig,
en verteld wordt er al helemaal niets meer, tegenwoordig,
maar dat schijnt ook niet meer zo belangrijk te zijn tegenwoordig.

4 aug 2014

Geluk komt morgen voorbij gevlogen.
Leer lezen, schrijven hoeft niet,
al het belangrijke is al lang opgeschreven.
Je kan meer dan eens liefhebben, maar elke liefde is eens……

3 aug 2014

Je loopt niks mis in het leven.
De echte kunstenaars zij de levenskunstenaars.

2 aug 2014

De dood heeft als gelijkheid dat iedereen het sterven ondergaat,
maar ik denk dat daarmee de gelijkheid ophoud.
Het verschil tussen er zijn en niet zijn, is je aanwezigheid

1 aug 2014

Soms zijn er geen antwoorden in het verstand, maar nog wel in het hart,
soms zijn er geen antwoorden in het hart maar nog wel in het verstand,
Soms zijn er geen antwoorden, noch in het verstand, noch in het hart,
soms zijn er geen antwoorden…. omdat er gewoon geen antwoorden zijn.

31 jul 2014

Hoe ouder hoe gekker, dus de toekomst is veelbelovend. !!
Als je kaal bent is het moeilijk te ontkennen dat je wilde haren niet zijn verdwenen.
Sommige van mijn slechte kanten zijn beter dan mijn goede kanten.

30 jul 2014

Heb je ook momenten in momenten en ogenblikken in ogenblikken ?
Als je leven een droom is, wordt dan vooral niet wakker.
Het leven leef je of het leven leeft je.

29 jul 2014

Door de veelheid wordt het alles zo weinig.
Als je kaken zeer doen, en is het lachen pijnlijk,
conclusie, je hebt dan wel goed gelachen.
Er is veel te lezen, er is echter weinig waard te lezen.

28 jul 2014
Mams ......

*  5-4-1932    -   † 27-7-2014Indien het zal zijn...

ergens ...

ooit .....


Tot ergens ..... ooit .......Gelieve geen reacties27 jul 2014

Laten we vandaag leven,
er komen nog vele morgens waar we dood zullen zijn.
Vroeg of laat vertoefd iedereen en alles in de vergetelheid.

26 jul 2014

Het einde zal ik meemaken, als is het maar mijn einde.
Ondanks alle problemen met ouder worden is het beter ouder te worden dan niet oud worden.

25 jul 2014

Geen groter tijdverspilling dan zaken die niet geregeld zijn.
Beter alleen en eenzaam dan eenzaam onder de eenzamen.
Het bouwsel staat er pas na het bouwen.

24 jul 2014

Als je naar mij slechte kanten kijkt,
kijk je op dat moment niet naar mijn goede kanten.
(of toch)
Het leven is een tragedie, dus leef het als een komedie.

(Life is a tragedy, therefore live it like a comedy.)
Wanneer je jong niet sterft, dan kan je het beter heel oud doen.

23 jul 2014

Zij die niks hebben,
geven het meest van niks,
en dat is een hoop niks,
en tenslotte blijkt, niet niks.

22 jul 2014

Sta niet in het midden van het leven, de randen kent het midden niet.
Enkel oude mensen zijn oud geworden.
Ik deed geen domme dingen,
misschien was dat wel het meest domme ding dat ik deed.

21 jul 2014

Vraag met niet waarom, want ik weet zelf niet waarom.
Zoals het leven zich voordoet, zo zal het leven geleefd worden.
Hoe goed kennen wij ons "Wij", dat weet niemand dan enkel wij.

20 jul 2014

Morgen is alles van vandaag gisteren.
We gaan daar waar we vandaan kwamen ………..

19 jul 2014

De dood is pas echt actueel als het je eigen dood betreft.
Maak vandaag voor de toekomst een mooi verleden.

18 jul 2014

Weet je wat het ergste van de waarheid is, dat het de waarheid is.
Dat je niet goed bent, wil niet zeggen dat je slecht bent.
Bij sommige gedachte past slechts enkel een zwijgen.

17 jul 2014

Ben iemand voor iemand.
Het leven zal nooit meer gewaardeerd worden dan in het laatste moment.
Ook al zijn dromen bedrog, is het fijn om te dromen.....

16 jul 2014

Veel voorbeelden zijn niet voorbeeldig.
De beste hulp kan soms geen hulp zijn......….
geen hulp is dan de beste hulp………
De zekerheid van de onzekerheid is een zekerheid.

15 jul 2014

Schaam je voor je spijt, maar spijt niet voor je schaamte.
De kunst van het leven is de kunst van het leven.
Als zoeken geen zin heeft blijft over het vinden.

14 jul 2014

Als je dan vergeten bent wat je vergeten bent,
dan ben je het pas echt vergeten.
Vandaag kan geen morgen hebben.
Mooie herinneringen zijn de kleinnoodjes van het leven.

13 jul 2014

Met het besef komt zelden de verandering.
Joost weet bijna alles, dus niet alles.

12 jul 2014

"Waarom" is de vraag, "Daarom" het antwoord.
De meest simpele vraag op het antwoord "Daarom" is "Waarom".

11 jul 2014

Wanneer je je best doet om uniek te zijn,
hoor je bij die die proberen uniek te zijn,
en ben je niet meer uniek.
Het zijn de klappen van het leven die je soms laat klappen om het leven.
Van het lot, is het meeste toeval.

10 jul 2014

De waarheid die in het midden ligt.....
Alleen de naïevelingen geloven dat
In het midden liggen de compromissen
Van de gecastreerde waarheden
De immense teleurstellingen
Van de gebroken beloftes
En al is de waarheid des al niet te min,
Verloochend, ontkent, verdraaid, verkracht
Het is en blijft dan toch de waarheid
De waarheid die toch ergens in het midden ligt.....


9 jul 2014

Onmogelijk is mogelijk.
Maar wat mogelijk is, is reeds mogelijk en daardoor niet meer onmogelijk.
De werkelijkheid is de waarheid.
Enkel de kleintjes weten wat groot is.

8 jul 2014

Ik had de gedachte
de werkelijkheid ontbrak
vergaan is de gedachte
nooit tot werkelijkheid gekomen
het was een gedachte
gekoestert voor altijd
want het was een mooie gedachte…….

7 jul 2014

Bij een vergeet-mij-nietje, hoort een vergeet-je-nietje.
Dat je er niks van snapt wil niet zeggen dat je er niks van snapt.
Bloed, zweet en tranen, de werkelijkheid van het leven…..

6 jul 2014

Geen achteruitgang is ook vooruitgang.
Er is troost tegen pijn in het leven,
maar niet voor de pijn van het leven.

5 jul 2014

Het was om te janken, daarom is het nu om te lachen…
Voor je het weet, weet je het.

4 jul 2014

Morgen zal alles anders zijn
niet omdat het morgen anders zal zijn
maar omdat morgen alles anders zal zijn.

3 jul 2014

Sommige weten, valt niet te begrijpen…. Weet dat, en begrijp dat…..
Opa en/of oma zijn, daar kun je niet voor kiezen.
Voor sommige is het geluk te vinden in een hoek van een ronde kamer.

2 jul 2014

Nostalgie vindt men enkel in verleden tijd…..
Een kind verliezen is een stukje toekomst verliezen......
In alle eerlijkheid zijn we soms liever niet eerlijk.

1 jul 2014

Als je het zelf niet leuk vindt,
weet je ook waarom een ander het niet leuk vindt.
Maak tijd voor het nu, want voor je het weet is het nu tijd.
De grootste blokkade om iets te doen is ons geheugen…..

30 jun 2014

Voor sommige is het zien prachtig
voor sommige is het horen prachtig
voor sommige is het voelen prachtig
Voor alle is het leven prachtig.

29 jun 2014

Mensen die luisteren, die zwijgen…..
Soms weet je het…., maar ja dat moet je dan wel weten.

28 jun 2014

De grens van positiviteit begint daar waar de realiteit zich aandient.
Blijvend is niets, enkel niets is blijvend.

27 jun 2014

Niks menselijks is mij vreemd, behalve de mensen…….
God is dat wat we tot nu toe niet logisch kunnen verklaren,
en wat daarna nog overblijft van dat.
In momenten is het leven, want het leven is in die momenten.

26 jun 2014

Wanneer zijn wij, wij, en niet jij en ik.?
Morgen is de mooiste dag van de week….
Wat je niet hebt gemaakt, zal ook nooit zijn.

25 jun 2014

Er is nergens zoveel waarheid te vinden dan in een paradox.
Ik zou niet weten wat ik zonder ik zou doen.
Je weet dat het anders kan (zijn),
omdat je weet dat het anders kan (zijn)…….

24 jun 2014

Wanneer er geen oplossing is voor een probleem, dan heb je pas één probleem.
De oplossing is enkel een oplossing voor jou probleem als het jou probleem is.
We houden ons nu vast aan het verleden,
want aan de toekomst kan het nog niet.