2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

31 aug 2012

Het leven wordt gegeven bij Gods gratie, echter zonder garantie.
Leven is even leven, en niet meer dan even, is dat even leven.
Liefde en haat liggen dicht bij elkaar.

30 aug 2012

Niet alles wat met de paplepel is ingegeven is er aan de onderkant uitgegaan.
Miljoenen mensen hebben van hun leven niet gemaakt, wat zij ervan wilden of konden maken, omdat zij het niet konden, mochten of wilden. En velen stierven voordat ze een kans kregen, of zelfs nog eerder.
Het doel van het leven, doodgaan.

29 aug 2012

Hoe eenzaam eenzaam kan zijn, kun je enkel maar weten uit ervaring.
Misschien is de dood niet meer dan een ontsnapping aan het leven ?

28 aug 2012

Helaas is wijsheid een tijdelijke zaak, want na een moment van wijsheid en inzicht volgt geheid een blunder van wereldformaat.
Herinneringen, soms ben je blij dat het herinneringen zijn.
Omdat ik doe dat wat ik doe, doe ik dat, dat ik doe.

27 aug 2012

Ik wijs geweld af, dat doen we allemaal, desondanks is het leven ervan doortrokken, we doen het leven zelfs geweld aan.
Hoe gauw gaat de weegschaal van vrouwe Justitia niet naar het kwade. De enige troost is dat gerechtigheid een lange arm heeft.
In de cirkel ligt het geheim, misschien zelfs het geheim van de eeuwigheid.

26 aug 2012

Aanwezigheid is niet altijd fysiek, maar altijd aan je zijde.
Onze kinderen zullen enkel die toekomst hebben, die wij ze achterlaten.
Rechts is voor die die denken dat ze het gaan maken, en de weinige die het "gemaakt" hebben, links worden ze met het verstrijken van de jaren vanzelf.

25 aug 2012

Ik mag dan over een x aantal jaren niet meer bestaan, maar bestaan heb ik.
Het leven is met momenten, die meestal voorbij zijn eer wij ze bemerken, laat staan ze te beleven.
Laten we hopen dat iedereen dood was toe ie dood was, want we hebben ze allemaal opgeruimd

24 aug 2012

Gisteren, heden, toekomst, en dan ?  Dan ?
Was altijd maar altijd.
Niets is alles, alles is niets.

23 aug 2012

Niemand loopt voor ons, dat doen wijzelf.
Niemand spreekt of denkt voor ons, dan doen we zelf, alleen.
Alleen zijn is een primair feit van ons menselijk bestaan, ondanks onze pogingen het te ontkennen en eraan te ontsnappen.

22 aug 2012

Voor datgene wat men bezit is er angst om het te verliezen. Men bemerkt pas de waanzin van die angst als men het bezit verloren heeft.
Ik heb mij met en door mijn leven gemodderd, met mijn dood wil ik dat niet.

21 aug 2012

Sommige mensen zeggen "Ik ben gelukkig" op een manier dat ze zichzelf er eerst van moeten overtuigen.
Ik heb een afspraak met de dood, ik ben enkel vergeten wanneer.
Sommige vinden loslaten moeilijk omdat ze simpelweg niet weten wat ze los moeten laten.

20 aug 2012

Het loslaten is soms net zo'n groot verhaal dan dat wat men los moet laten.
In de binnenkant van je ogen, daar kan je heengaan waar je heengaan wilt.
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud worden.

19 aug 2012

Alles maakt onderdeel uit van alles.
Vele beginnen de dag met de dag van gisteren.

18 aug 2012

Wat je vandaag kan doen moet je niet uitstellen tot morgen, maar kan je wel morgen doen.
Het is de ervaring hoe je het ervaart.
Er is veel wat reeds dood is wanneer we sterven.

17 aug 2012

Veel realiteit is ooit begonnen als een droom.
Wat voor sommige dromen kunnen zijn, kunnen nachtmerries voor andere zijn.
Hou vol totdat de tijd veranderingen brengt en hoop dat deze veranderingen veranderingen brengen.

16 aug 2012

Het verleden is verleden en blijft verleden.
Het leven is een proces van ontwikkelen en ontwikkelingen die een leven lang duren.
Het leven is gewoon afwachten, de dood komt vanzelf.

15 aug 2012

Het leven is dat moment, wat ligt tussen niets en niets.
Verleden is gegaande nu's,
heden is het moment van huidige nu's,
toekomst brengt enkel nieuwe nu's.
Als ze op zijn, zijn er geen meer nu"s

14 aug 2012

Het leven is als een rondtollende dobbelsteen, alle dingen draaien, tollen en veranderen, en wanneer hij stil ligt weet je wat het lot heeft bepaald.
Het leven heeft slechts een paar hoogtepunten, de rest is een anticlimax.
Het is onmogelijk zonder dood te leven.

13 aug 2012

Het is goed dat ik gek ben, dat is het enige wat mij weerhoudt om het te worden.
Het is een werkelijkheid dat we ooit onder ogen moeten zien, onze sterfelijkheid.
Soms is het beter om spijt achteraf te hebben, dan spijt hebben om iets dat je niet gedaan hebt. En soms is het beter om geen spijt achteraf te hebben, dan spijt hebben om iets dat je gedaan hebt.

12 aug 2012

Het hele leven lang zoek je naar dat wat je niet weet, naar dat wat je niet kent, naar alles wat er niet is, en vooral naar alles wat er niet was.
Het heeft geen zin om te zeggen, dat het anders zou moeten zijn, het is nu eenmaal zo en niet anders.

11 aug 2012

Wat ze je niet geven, zorg zelf dat je het vindt of krijgt.
Het leven is niets totdat het is afgelopen.
Kan men over tederheid, liefde of welke andere werkelijkheid nadenken, zonder zelf deze werkelijkheden in bepaalde mate aan den lijve ondervonden te hebben.

10 aug 2012

Goede raad kreeg ik bijna nooit en naar slechte heb ik nog veel te veel geluisterd. Laten we over de goedbedoelde maar helemaal niet praten. 
Sommige mensen hebben het geluk om gelukkig te zijn.
Gisteren probeer ik te vergeten, vandaag probeer ik te leven, aan morgen denk ik liever niet.

9 aug 2012

Geluksmomenten kun je niet afdwingen, ze overkomen je in die geluksmomenten.
Het leven is het overwinnen van het ergste van het ergste, het leven.
Eeuwigheid zal niet veel meer omvatten dan een eeuw.

8 aug 2012

Haat en liefde liggen naast elkaar en o zover van elkaar, en beide kunnen tot veel leiden.
Foto's zijn niet meer dan een moment opname, voordat ze zijn afgedrukt is het plaatje alweer veranderd.
Gek zal ik niet meer worden, ik ben het al.

7 aug 2012

Even leven is even leven.
Er zijn zoveel dingen in deze wereld om te beleven, dat als je alles bij moet houden je de kans niet hebt om te leven.

6 aug 2012

Het belangrijkste is niet wat het is maar dat het er is.
Eenzame mensen houden een dagboek. Er zijn vele dagboeken.
Er zijn veel verhalen die geen happy end kennen.

5 aug 2012

Het grootste geheim van het leven, is de dood.
Gedreven door het leven strijd ik naar de dood.

4 aug 2012

Er zijn nog talloze uitwegen. De vraag is waar zijn ze.
Er zijn twee soorten mensen die niet veel vertellen, zij die zwijgen en zij die teveel praten, de laatste zorgen voor veel koppijn.

3 aug 2012

Er zijn momenten om te spreken, er zijn momenten om te zwijgen, er zijn momenten voor daden, en er zijn momenten dan doe je het alle drie niet.

2 aug 2012

Er wordt veel gezegd en veel bedoelt,
maar het gezegde is niet altijd het bedoelde,
en het gezegde wordt niet altijd gehoord zoals het wordt bedoelt,
en veel van wat werd bedoelt gaat daarom verloren in het gezegde.
Het beste kun je leren te leven door te leven.

1 aug 2012

Een mensenleven is niet meer dan een handvol jaren, een zooitje momenten tussen geboorte en dood.
Er is niets dat leeft of het kent "The struggle of life".
Er leiden vele wegen naar Rome, en net zoveel naar de dood.

Pagina's