2024.......In 2024 zal er geen dagelijks gespinsel meer zijn…..

± 50 jaar gespinsels in 12 jaar hier gezet…. Op = op

Er is nog een restantje waarover nog nagedacht moet worden…. 

Zo nu en dan zal er nog wel iets verschijnen.

 

Dank aan Lut en K…, en andere, voor het regelmatig langskomen..

 

2023....Best wel een goed jaar... .maar aan alles komt een eind ............. Ook aan dit blog.....

2022 .... een zeer slecht begin .... het blijft aanmodderen.. Corona.... moeizaam jaar..

2021...... geen goed begin, .... 1 2 3+?! = Ayda !!!!

2020.. we gingen er weer voor … en toen corona !!! ... een verloren jaar .. of niet ...

2019 ..... een enerverend jaartje, met een mooi einde met de meiden.

2018 ..... Was een jaar van keuzes.

 ***************************
    
. 

Helaas zal/is mijn aanwezigheid op het WWW, stukken minder zijn.

Druk in Real life, met gevolg dat het niet meer bij te houden is in blogland, 4 honden vergen veel tijd... SORRY.

 

Ik dank ieder die langskomt en groet je !!!!

28 feb 2015

Ben ik bezig doe ik niks,
en als ik niks doe ben ik bezig,
zo doe ik niks en ben ik toch bezig.

27 feb 2015

Het zijn de ongrijpbare zaken die ons het meest (aan)grijpen.
Terwijl de wijsheid in onszelf al aanwezig is,
verwachten we de wijsheid dikwijls van een ander.
We zoeken de wijsheid dikwijls bij een ander, terwijl hij in onszelf te vinden is.

26 feb 2015

Het gaat niet om het geschrevene maar om wat het verteld.
Gezien met liefde is het altijd schoonheid dat word gezien.
Wanneer vrouwen glimlachen, zijn de mannen verloren.

(When lady's smile, men are lost.)

25 feb 2015

Het is beter om te verslijten dan om te roesten.
Maar eenmaal versleten denk je daar toch anders over.
Veel is dikwijls onder je neus te vinden.
Moge het eind adembenemend wezen.

24 feb 2015

Dat iedereen zijn droom kan najagen is een mooie droom.
De lacht verhult niet wat in de ogen te lezen is.
Er zal een reden zijn dat God in Frankrijk is gaan wonen.

23 feb 2015

Meer nog tussen de regels zijn de zaken tussen de woorden te vinden.
Er is (g)een andere vrouw/man nodig om een man/vrouw vreemd te laten gaan.
Je zou toch denken dat we zo langzamerhand door alle Chinezen heen zijn , met al het Chinese eten wat we doen.

22 feb 2015

Al vliegend rennen we door het leven,
en wie weet de weg ….. die dikwijls spoorloos is.
De "vooruitgang" is dat wel vooruitgang ?

21 feb 2015

Vooral dat wat ik niet snap, dat snap ik niet.
Als er niets is dan is er ook niets.

20 feb 2015

Het leven is niet meer dan momenten van leven. Daartussen …….
Je leeft nu eenmaal het leven dat je leeft.
Het mooiste om te horen is stilte.

19 feb 2015

Geen antwoorden kennen is vragen naar moeilijke vragen.
Het vieren van de zege, wil niet zeggen dat men zegeviert.
Ken de antwoorden en de moeilijke vragen komen niet.

18 feb 2015

Op het moment wanneer we niet meer aan onze kleinkinderen denken,
zal dat moment het begin zijn van de ondergang der mensheid.
Zorg dat de anekdotes aan de rand van je graf leuk zijn.
De meeste mensen leven slechts een paar minuten
en sommige gelukkige een paar uur,
voor de rest ben je aanwezig.

17 feb 2015

Het leven is te kort, maar niemand weet hoelang het dan wel moet zijn.
Er zijn eeuwigdurende ogenblikken en momenten.
Er komen momenten in het leven dat je achteraf blij zult zijn dat het momenten waren.

16 feb 2015

Ik wou dat ik het wist en soms wou ik dat ik dat wist.
Het onrechtvaardige wordt soms enkel door de liefde gerechtvaardigd.
Als je het antwoordt niet wil weten, stel niet de vraag.

15 feb 2015

We weten allemaal hetzelfde, maar dat te weten, dat is het verschil.
We weten allemaal hetzelfde, het verschil zit hem alleen in het weten.

14 feb 2015

Als je liefde niet controleert heb je liefde.
Op de dag van de arbeid, werken vrijwilligers nog steeds het hardst.

13 feb 2015

Het beste om te reizen is te reizen.
Al wat geweest is ligt in het verleden,
al wat nog niet is geweest noemen we toekomst en al wat nu is, is niks.
De enige blik die de mens van zijn toekomst heeft,
zijn de grafzerken van zijn voorvaderen.

12 feb 2015

De waarheid ligt in veel gevallen in het graf.
Religie is er enkel maar omdat we niet beter weten.
Ik had geen flauw idee welke richting ik ging, het was gewoon de richting die ik ging.

11 feb 2015

Er zijn vele elfde geboden.
Heb geen spijt van de dingen die je gedaan hebt,
maar heb ook geen spijt van de dingen die je niet gedaan hebt.
Alleen de mens wil weten hoe laat het is, behalve wanneer het voor hem te laat is.

10 feb 2015

Je hebt bekende en onbekende dichters, beide zijn dichters.
Het veelzeggende van het nietszeggende is meer veelzeggend.
Waar de meesten hebben gelopen, wil niet zeggen dat, dat het rechte pad is.

9 feb 2015

De ondergang van de mens begint wanneer we niet meer aan onze nakomelingen denken.
Het is toch waanzin dat de mensen het leven zien zoals het zou moeten zijn en niet zoals is.
Het probleem met begrijpend lezen is meestal dat,
als je het hebt gelezen, je tot de conclusie komt dat wat je gelezen hebt,
het onbegrijpelijk is, ook al heb je het begrepen.

8 feb 2015

Er valt altijd veel te zeggen met weinig woorden.
Kleine wereldjes passen dikwijls goed in de grote wereld,
de grote wereld zelden in de kleine.

7 feb 2015

Vergeten wordt enkel dat wat men kan vergeten.
Gedachten vergaan niet…. ze raken wel in de vergetelheid verloren….

6 feb 2015

Omdat het de weinigen zijn, zijn ze met zo weinigen.
Ik doe vooral dat graag wat ik niet doe.
Zwijgen leer je. (ook de Oost-Indische doofheid)

5 feb 2015

Ik weet niet of ik de toekomstige geschiedenisboeken wil lezen.
Op sommige vragen van vrouwen, is zelfs geen antwoord een verkeerd antwoord.
Twijfel is onderdeel van gezond verstand.

4 feb 2015

Het is het egoïsme van anderen waar we een probleem mee hebben,
meestal omdat het ons niet aangaat.
Tussen de woorden vind men de glimlach en de traan,
van wat men tussen de regels leest.
Ook al kent hij ze…… De hond heeft desondanks de mens lief.

3 feb 2015

Er zouden veel mensen niet mogen doen, wat ze wel mogen doen.
Hoe zou Darwin de computer verklaart hebben in de evolutie, als afstammeling van de mens.
En daarna is nooit voordat.

2 feb 2015

Het midden is daar waar (bijna) niemand is.
Het geloven is gerechtvaardigd wanneer het weten ophoud.
Haat heeft pijn nog nooit verzacht, wel de pijn verergert.

1 feb 2015

Voor je het weet, weet je het weer.
Onbekend is het meest bekend.

Pagina's